Regionieuws Westvoorne

Regionieuws Westvoorne

Regionieuws Westvoorne

Raad Westvoorne past selectief op de centen
en steunt in meerderheid rare motie

Het CDA in de gemeente Westvoorne heeft een weinig gelukkige hand bij de benoeming van fractievoorzitters. Zit er weer zo’n betweter genaamd C.E. Vriend die, met het meest misbruikte bijbelboek Prediker onder de arm, de gekste motie in elkaar sleutelde die mij in mijn journalistieke en politieke loopbaan onder ogen kwam. Een motie van bedenkingen – hoe bedenkt zo’n man het – die het raadslid Emma van Blom van de Partij Westvoorne opdraagt af te treden en advertenties in de plaatselijke bladen te zetten waarin zij haar excuses aanbiedt aan wethouder Klok en zijn partner, omdat zij het gewaagd had de man en zijn partner te betichten van de belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling. Een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, maar dat op de handelwijze van het college, dus inclusief wethouder Klok, heel wat valt af te dingen. Nu mag je verwachten dat dan de burgemeester de indiener van zo’n motie zachtjes bij de hand neemt en de motie ontraadt wegens technische onuitvoerbaarheid. Want raadsleden kunnen collega’s niet wippen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D’66 en Gemeentebelangen waren natuurlijk gloeiend voor en kwamen bijkans niet uit hun woorden van verontwaardiging. Over mevrouw Van Blom dan. En over het gegeven dat in deze tijd van bezuinigingen door toedoen van derzelver weer bijna € 25.000 over de balk gegooid zou zijn. Natuurlijk nam de VVD weer het voortouw bij het centen tellen. Per slot levert deze partij thans de wethouder van financiën. Raar dat ik die partij helemaal niet gehoord heb toen in een vorige raadsperioden met als collegepartijen VVD, Gemeentebelangen en CDA, de fractievoorzitter van één van die partijen een gemeentelijk voorbereidingsbesluit voor het gehele landelijk gebied van Westvoorne doorvertelde aan een partijgenote woonachtig in het glastuinbouwintensiveringgebied in Tinte. Deze dame bracht belanghebbende glastuinders op de hoogte zodat dezen met voorkennis aanvragen konden indienen voor nieuwe, ongewenste kassenbouw in het buitengebied van de gemeente. Dit ambtsmisdrijf heeft de gemeente miljoenen gekost en zal nog miljoenen meer kosten. Geen politieke partij die er naar kraait. In een besloten vergadering van de toenmalige raad heeft de loslippige fractievoorzitter opgebiecht dat hij de bron was. En de voltallige raad was zo onder de indruk van die openhartigheid dat men besloot de kwestie met de mantel der liefde te bedekken en voor eeuwig te zwijgen over de naam van de dader.

Kijk, dit nu tekent de gemeenteraad van Westvoorne als een naar binnen gekeerde eenheid, er op gericht om met de verkiezingen van 2006 in het vooruitzicht, de vuile was binnenskamers te houden, het principe huldigend wat niet weet, wat niet deert. Dit gebrek aan transparantie waaraan het beleid van de gemeente Westvoorne en daarmee de raad mank gaat, was één van de redenen waarom de Partij Westvoorne werd opgericht. De kiezers hebben de doelstellingen van de WP goed begrepen en maakten de partij in 2010 tot de grootste van de raad. De afgewezen politieke partijen VVD, CDA, Gemeentebelangen en D’66 lichtten de WP beentje en vormen als een ware hechte gemeenschap een gesloten blok tegen de nieuwkomer, tegen verandering, tegen hen die niet van hier zijn.

De CDA-fractievoorzitter Vriend noemde de twee oppositiepartijen WP en PvdA ‘oud links’. Ik noem de zittende collegepartijen niet conservatief maar reactionair want ze zijn bang voor het vreemde en bang voor verandering.

H.A. Edzes-van Loon, Tinte
www.nieuwsmus.nl

Raad Westvoorne past selectief op de centen
en steunt in meerderheid rare motie

Het CDA in de gemeente Westvoorne heeft een weinig gelukkige hand bij de benoeming van fractievoorzitters. Zit er weer zo’n betweter genaamd C.E. Vriend die, met het meest misbruikte bijbelboek Prediker onder de arm, de gekste motie in elkaar sleutelde die mij in mijn journalistieke en politieke loopbaan onder ogen kwam. Een motie van bedenkingen – hoe bedenkt zo’n man het – die het raadslid Emma van Blom van de Partij Westvoorne opdraagt af te treden en advertenties in de plaatselijke bladen te zetten waarin zij haar excuses aanbiedt aan wethouder Klok en zijn partner, omdat zij het gewaagd had de man en zijn partner te betichten van de belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling. Een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet het geval is, maar dat op de handelwijze van het college, dus inclusief wethouder Klok, heel wat valt af te dingen. Nu mag je verwachten dat dan de burgemeester de indiener van zo’n motie zachtjes bij de hand neemt en de motie ontraadt wegens technische onuitvoerbaarheid. Want raadsleden kunnen collega’s niet wippen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D’66 en Gemeentebelangen waren natuurlijk gloeiend voor en kwamen bijkans niet uit hun woorden van verontwaardiging. Over mevrouw Van Blom dan. En over het gegeven dat in deze tijd van bezuinigingen door toedoen van derzelver weer bijna € 25.000 over de balk gegooid zou zijn. Natuurlijk nam de VVD weer het voortouw bij het centen tellen. Per slot levert deze partij thans de wethouder van financiën. Raar dat ik die partij helemaal niet gehoord heb toen in een vorige raadsperioden met als collegepartijen VVD, Gemeentebelangen en CDA, de fractievoorzitter van één van die partijen een gemeentelijk voorbereidingsbesluit voor het gehele landelijk gebied van Westvoorne doorvertelde aan een partijgenote woonachtig in het glastuinbouwintensiveringgebied in Tinte. Deze dame bracht belanghebbende glastuinders op de hoogte zodat dezen met voorkennis aanvragen konden indienen voor nieuwe, ongewenste kassenbouw in het buitengebied van de gemeente. Dit ambtsmisdrijf heeft de gemeente miljoenen gekost en zal nog miljoenen meer kosten. Geen politieke partij die er naar kraait. In een besloten vergadering van de toenmalige raad heeft de loslippige fractievoorzitter opgebiecht dat hij de bron was. En de voltallige raad was zo onder de indruk van die openhartigheid dat men besloot de kwestie met de mantel der liefde te bedekken en voor eeuwig te zwijgen over de naam van de dader.

Kijk, dit nu tekent de gemeenteraad van Westvoorne als een naar binnen gekeerde eenheid, er op gericht om met de verkiezingen van 2006 in het vooruitzicht, de vuile was binnenskamers te houden, het principe huldigend wat niet weet, wat niet deert. Dit gebrek aan transparantie waaraan het beleid van de gemeente Westvoorne en daarmee de raad mank gaat, was één van de redenen waarom de Partij Westvoorne werd opgericht. De kiezers hebben de doelstellingen van de WP goed begrepen en maakten de partij in 2010 tot de grootste van de raad. De afgewezen politieke partijen VVD, CDA, Gemeentebelangen en D’66 lichtten de WP beentje en vormen als een ware hechte gemeenschap een gesloten blok tegen de nieuwkomer, tegen verandering, tegen hen die niet van hier zijn.

De CDA-fractievoorzitter Vriend noemde de twee oppositiepartijen WP en PvdA ‘oud links’. Ik noem de zittende collegepartijen niet conservatief maar reactionair want ze zijn bang voor het vreemde en bang voor verandering.

H.A. Edzes-van Loon, Tinte
www.nieuwsmus.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *