Beschermt Natuurmonumenten nog wel de natuur?<

Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten, gispt op de Opiniepagina van 14 oktober j.l. het natuurbeleid van staatsecretaris Bleker. Terecht! Maar, zo vraag ik mij af, is het natuurbeheer bij Natuurmonumenten nog wel in goede handen? De Graeff grient over de teloorgang van natuurgebied De Beer. Terecht! Vreemd, je hoort hem niet over zijn Natura 2000 gebied Voorne’s Duin, ooit een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa, want kalkrijk en vochtig en daardoor een zeldzame vegetatie.
Voorne’s Duin is door de aanleg van Europoort, Maasvlakte 1 en 2 en de baggerberging ernstig aangetast. De noordwesten wind geselt de duinen niet meer, de saltspray nam af, de stikstofdepositie daarentegen groeide sterk. In eerste instantie maakte Natuurmonumenten wel bezwaar tegen Maasvlakte 2. Maar haakte af toen de natuurcompensatie in de polder “Buytenland” van het Rhoon aan snee kwam. Nieuwe natuur is nu de core business van Natuurmonumenten. Dat boeren en burgers van Rhoon massaal in opstand kwamen tegen het verlies van hun historisch landschap lapte Natuurmonumenten aan haar laars. Nu Maasvlakte 2 voor het genereren van een nieuwe verkeersstroom de Blankenburgtunnel wil aanleggen, schaart de organisatie zich aan de zijde van de burgers die protesteren tegen het verlies van het historisch landschap Middendelfland. Natuurmonumenten suggereert dat het de Blankenburgtunnel is die Middendelfland aantast. Volgens mij is dat voornamelijk de aanleg van de A4 noord, waar de organisatie zich, zij het schoorvoetend, bij heeft neergelegd. Natuurmonumenten maakt zich nu sterk voor de alternatieve Oranjetunnel, vergetend dat daarvoor een nieuwe rijksweg moet worden aangelegd door het Westland, met schade voor de Solleveldduinen en het Staelduinsebos. Vindt Natuurmonumenten om hun moverende redenen klaarblijkelijk minder belangrijk.
Mijn vertrouwen in Natuumonumenten verdween toen ik kennis nam van de provinciale Natuurbeschermingswetvergunning d.d. 15-9-’11 voor het opknappen van Voorne’s Duin. Door eerdergenoemde oorzaken is Voorne’s Duin verruigd en verbost. Natuurmonumenten gaat kappen, plaggen en spragelen in 105 ha. natuurgebied, want ook Goeree komt aan de beurt, om de grijze duinen weer terug te krijgen. Hulpmiddel daarbij is de herbicide glyfosaat, het werkzame bestanddeel van het merk Roundup geproduceerd door het beruchte concern Monsanto. Een incident, dacht ik nog. Verkeerd gedacht. Natuurmonumenten past glyfosaat toe als het haar goeddunkt. Een breed verspreid maar goed bewaard geheim overigens, want toen ik bij voorbeeld het radioprogramma Vroege Vogels deelgenoot maakt van mijn ongerustheid reageerde de redactie, heel ongebruikelijk, niet.
Voor de in de duingebieden levende Nauwe Korfslakken (Vertigo anjustio) moeten volgens de Natuurbeschermingswetvergunning “refugia” worden ingericht. Kan vluchten dan nog gezien de schadelijkheid van de allesdoder?
De hele expeditie is trouwens hopeloos daar de stikstofdepositie in de natuurgebieden alleen maar toeneemt. De Programmatisch Aanpak Stikstof onder leiding van Henk Bleker zal daar niets aan veranderen.
Langer dan 50 jaar ben ik lid van Natuurmonumenten. Ik zal mijn lidmaatschap niet opzeggen. Ik hoop het nog mee te maken dat een echte natuurbeschermer voorzitter wordt van Natuurmonumenten, een onderwijzer als Jac. P. Thysse en geen voormalige verffabrikant.

H.A. Edzes-van Loon, lid van de Vereniging van Natuurmonumenten.

3 Responses to Beschermt Natuurmonumenten nog wel de natuur?<

 1. jacqueline van hoey smith says:

  U uit regelmatig uw mening of visie. Dat is uw terecht recht.
  Ik ben van mening dat, nu u schrijft over de schrijnende tekortkomingen en vele in gebreke stellingen van Natuurmonumenten, u juist een statement (lees : daad) zou moeten afgeven door na 50 jaar lidmaatschap van deze natuurberschermingsorganisatie, dit lidmaatschap weloverwogen, geschreven, op te zeggen.
  (en te wachten tot er een echte natuurbeschermer voorzitter wordt van deze nu natuurverziekende vereniging, die nu maandelijks van uw geldstorting blijft genieten.)

 2. Edzes says:

  Wie enige invloed wil uitoefenen moet zo lang als dat moreel verantwoord is lid blijven van de organisatie waarop men kritiek levert. Nu de rijksoverheid de geldkraan dichtdraait kan de zeggenschap van leden bij Natuurmonumenten toenemen. Leden vormen de machtsbasis van de organisatie. Laten leden die macht dan ook georkestreerd uitoefenen.

 3. jacqueline van hoey smith says:

  Ik wens u heel veel succes !

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *