Stem op ons!

Tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen op het eiland Voorne. Het bestuur in de drie oude gemeenten begon te rammelen. Dus besloot de provincie Zuid-Holland tot samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in een poging het onverenigbare samen te voegen. “Stem op ons”, zegt de Partij ONS Brielle: “wij willen Brielle houden zoals het is”. “Stadstrots nieuwe gemeente bevorderen”, zegt de BVNL Nog afgezien van wat stadstrots eigenlijk inhoudt, hier botst het al met ons Brielle. Een bruisend uitgaansleven wil de BVNL, terwijl Brielle de horecadeuren het liefst zo vroeg mogelijk wil sluiten. Het CDA maakt zelfs een apart wervend foldertje voor Tinte met onder andere “behoud van het Tintefeest”. Nou ja, dat sluit dan weer aan bij de BVNL
D66 in gemeente Westvoorne wil graag een masterplan voor natuurontwikkeling op Voorne naar de nieuwe gemeente meenemen. Maar de complete gemeenteraad viel in de laatste raadsvergadering massaal over de D66 wethouder heen omdat zij het stempel van de gemeente Westvoorne op het natuurcompensatieplan voor Voorne van de Zuidhollandse Milieufederatie had gezet.

De lijstaanvoerder van de VVD in Hellevoetsluis maakte het nog bonter en zei naar aanleiding van die brutaliteit van D66: “Dat natuur mooi was, maar dat er vooral geen nieuwe natuur moest bijkomen”. Per slot zijn wel plus minus 16 boeren op Voorne en die hebben natuurlijk niets met het stikstofprobleem te maken. En dat sluit dan weer aardig aan bij de BVNL die het stikstofbeleid van tafel wil hebben, maar hoe moet het dan met het mooie landschap dat ze dan weer wel willen.
Hebben we ook nog op lijst 1 een meneer Kap uit Hellevoetsluis die trots blijkt te zijn op de voltooiing van het bedrijventerrein Kickersbloem 3 met de dozen van nieuwe distributiecentra. En hij droomt al van Kickersbloem
4 met meer van hetzelfde. “Werkgelegenheid voor het hele eiland”, roept hij. De Mus vreest dat de onderkomens voor de goedkope arbeid(ers) snel zullen volgen. Dat sluit dan weer aan bij de wensen van de glastuinbouw.

Intussen groeit Maasvlakte 3 voor onze kust vanzelf. Rotterdam ziet het stilzwijgend met voldoening gebeuren. Of het een waddengebied zal worden? Dat is nog de vraag. De uitwaterende sluizen van het Haringvliet zijn onvoldoende krachtig om de geulen in stand te houden. En Voorne’s Duin gaat natuurlijk naar de gallemiezen. Dat sluit dan weer aan bij de wensen van de VVD.
En de in dit stukje niet genoemde partijen? Het lijkt er op dat de in de nieuwe gemeente de PvdA de aanhangwagen geworden is van Groen Links.
In totaal doen in de nieuwe gemeente 10 partijen mee. De meesten zijn de voortzettingen van oude plaatselijke partijen. De Mus is benieuwd wat daarvan over is bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
Nog het meest benieuwd ben ik naar de verplichte natuurcompensatie op Voorne die betaald moet worden door het Havenbedrijf van Rotterdam. De Raad van State heeft gesproken, dus het moet. En waar maken we ons druk over. Het zal wel gaan langs de lijnen van de oude ecologische hoofdstructuur, die door de toenmalige CDA staatssecretaris Henk Bleker zo vakkundig om zeep is geholpen. Per slot zullen de recreatiemogelijkheden in het centrum van Voorne toch moeten worden uitgebreid. Hellevoetsluis wil immers in de polder Oude Goote 9.000 woningen neerzetten? Gek, geen hond die je daar over hoort.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *