Voorne ver van Zee

Op een foto in het Algemeen Dagblad stonden de drie burgemeesters van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne achter een bord met daarop een streepjescode zijnde het nieuwe wapen van de nieuwe gemeente. De in geel, groen en blauw uitgevoerde streepjescode moet de prachtige natuur in de nieuwe gemeente Voorne ver van Zee uitdragen. Het is niet waarschijnlijk dat een van de huidige vroede vaderen in de nieuwe gemeente zal terugkeren als burgemeester. De nieuw te benoemen burgemeester zal nog verbaasd op
kijken als hij op zoek gaat naar de prachtige natuur. Die is er namelijk niet, of liever: niet meer. Het Natura 2000 gebied Voorne’s Duin is verwoest door de stikstofuitstoot van het oprukkende Rotterdamse haven- en industriegebied en het verdwijnen van de saltspray door de aanleg van de twee Maasvlakten. Verdwenen de witbloeiende velden met parnassia in de echte slufter die Voorne ooit had, verdwenen de grootste populatie van Europa van de nauwe korfslak, verdwenen de helende stilte in het duin, nog verdiept door het ruisen van de zee, verdwenen de ogentroost en wat al niet meer.

Wat hebben onze hoge heren en een enkele dame eigenlijk gedaan om de vernieling van dit kleinood te voorkomen? Niets eigenlijk. In vroeger jaren werd de industriële ontwikkeling op het voormalige eiland Rozenburg juist toegejuicht, want economische groei, want werkgelegenheid. Natuur in die tijd? Dat kwam uit zichzelf en het was juist de kunst om van de natuur een verdienmodel te maken te beginnen met de motorraces in Rockanje tijdens het broedseizoen, de strandfeesten, de wedstrijden met four wheel drives op het strand, het carbidschieten in het natuurgebied, wat een nieuwe traditie moest worden. Reuring moest er komen, terwijl natuur gedijt bij stilte.
Zo ging het in heel Nederland en eigenlijk overal ter wereld. En nu hebben we dus de klimaatcrisis.

Was er dan niemand die er iets tegen deed. Jawel, sommige wetenschappers, actiegroepen, in het Rijnmondgebied als eerste de Vereniging tegen Milieuvervuiling in en om het Waterweggebied, met veel chemici van Unilever Vlaardingen, het wat fellere CAR (Centraal Actie Comité Rijnmond). Zo was er op Voorne een beetje deftige organisatie de Verontruste Burgers van Voorne (VVBV). En laat die laatste club nu de bron zijn waaruit de stikstofcrisis is ontstaan. In 2015 oordeelde de Raad van State dat een melkveebedrijf binnen 2 kilometer van Voorne’s Duin niet mocht groeien van 70 naar 380 melkkoeien als niet kon worden aangetoond dat de genomen PAS-maatregelen tot verbetering van de natuur in Voorne’s Duin resulteerden. Deze uitspraak is voorgelegd aan het Europese Hof dat oordeelde dat de uitspraak voldeed aan de Europese regelgeving.
In de nieuwe gemeente Voorne ver van Zee zijn dus twee onderdelen Brielle en Westvoorne die kunnen bogen op een verandering in het tijdsgewricht. Brielle met de bevrijding van de Spanjaarden in 1576 en Westvoorne van de ommezwaai in het Nederlandse klimaatbeleid in 2019.
Waar blijven de lintjes?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *