Sportzaal Tinte in nevelen gehuld

Sportzaal Tinte in nevelen gehuld.

Sinds juli 2022 staat er naast het verenigingsgebouw Tintestein een bord met de tekst :Wij mogen verder bouwen”, maar tot dusverre is er op de betonnen sokkel achter het oude verenigingsgebouw nog geen plank overeind gezet. Wat is er toch aan de hand? Op maandag 5 september jl. zou er in de commisssie Grondgebied nadere informatie worden gegeven door BenW naar aanleiding van een brief van het college aan de gemeenteraad gedateerd op 22 juli. In die brief valt te lezen dat boven een eerder krediet voor de bouw van de sportzaal van 276.000 euro nog eens een half miljoen zou worden gevoteerd. Dat wordt dus geen sportzaal met een zinken dak maar met een gouden.

De Mus was getriggerd en logde in op “Raad in beeld”. Direct na de opening van de vergadering deelde de voorzitter mee dat het onderwerp sportzaal Tintestein achter gesloten deuren behandeld zou worden in de commissie IZ/M en wel in aanwezigheid van de burgemeester die het in zijn portefeuille heeft. Fijn, zo’n rijke burgemeester, schoot er door het Mussenkopje. Maar zo zit het natuurlijk niet. Feit is dat buiten de ingewijden niemand wist hoeveel die sportzaal zou gaan kosten en dat blijkt nu een godsvermogen te zijn. Vanwaar die geheimzinnigheid. Als de gemeentegeld wil uitgeven dan moet de gemeenteraad daar in een openbare vergadering toestemming voor geven. Dat is in de herinnering van de Mus niet gebeurd. Wel is van de zomer in de Raad een krediet van 1 miljoen om gebouwen in de gemeente op te knappen. Zou daar het gouden dak voor de sportzaal ook bij gezeten hebben?

En dan te bedenken dat de sportzaal er allang zou hebben gestaan als het “burgerinitiatief” van de Westvoornse hotemetoten niet zo eigenwijs was geweest en had besloten dat de sportzaal achter de school zou worden gebouwd. Dat was volgens meerderen, waaronder de Mus, een betere ruimtelijke oplossing geweest. Het had gemakkelijk gekund, inclusief het behoud van de twee heilige kastanjebomen.
Maar nee. Het kon niet. Er zouden technische redenen zijn, het achteraanzien op de WC-raampjes moest gehandhaafd blijven enz. enz. En wat bleek uiteindelijk de werkelijke reden? Bij de rommelmarkt ten behoeve van het jaarlijkse Tintefeest moesten de kraampjes in een kring op het oude schoolplein kunnen staan. En voor zo’n futiliteit wordt het aanzien van een historische plek, die zijn wortels vindt in 1886, verpest.
Er is niets tegen burgerinitiatieven als ze iets toevoegen aan het geheel. Als het afbreuk doet aan het aanzien van een historische plek moet het gemeentebestuur ingrijpen. Per slot van rekening was het plan in strijd met de Wabo en met meerdere gemeentelijk voorschriften, bijvoorbeeld de bouwvoorschriften die de gemeente hanteert voor de bebouwde kom. Bebouwde kom? Ja, om zich er uit te redden verklaarde de gemeente bij de Raad van State dat zij de plek met twee stedelijke elementen als de voormalige “School met den Bijbel” en de Gereformeerde kerk beschouwde als bebouwde kom. Op grond van dat laatste argument is de bouwvergunning uiteindelijk verleend. Jammer dat de gemeente nooit de snelheid heeft willen beperken in deze bebouwde kom. Het waterschap wilde best, maar de gemeente vond het te duur.

PS daarna is nog drie jaar gesteggeld over het ontbreken van een fatsoenlijk welstandsadvies. De welstandscommissie, die het aanvankelijk maar niks vond, besloot na drie jaar dat het wel voldeed aan de bouwvoorschriften van het buitengebied.
Begrijpt u het nog?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *