Beschikking of brief

Twee dagen voor Kerst ontving de Mus een brief. De adjunct-gemeentesecretaris- algemeen directeur P. van der Wurff was de afzender. “Ik verklaar het bezwaarschrift ongegrond onder handhaving van de bestreden beschikking”. Hoe nu? Altijd gedacht dat een beschikking op bezwaar ondertekend behoort te worden door de burgemeester en door de gemeentesecretaris, eventueel de adjunct. De gemeentesecretaris gaat over het ambtelijk apparaat. Burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeenteraad naar buiten. Maar klaarblijkelijk zijn de verhoudingen op het Westvoornse gemeentehuis veranderd en vertegenwoordigt de adjunct-gemeentesecretaris ook het bestuurlijk gezag. Waar zijn in Westvoorne de burgemeester en de wethouders eigenlijk? Gezellig thuis, of op wintersport? Wie zal het zeggen. Toch eens vragen aan de bestuursrechter of de brief die ik ontving van de adjunct-gemeentesecretaris wel een voor beroep vatbare beschikking is.

Intussen weet de lezer nog steeds niet waar de brief van de Mus over ging. De Mus maakt bezwaar tegen de afgifte van een horecavergunning aan het Verenigingsgebouw Tintestein. De horecavergunning maakt het mogelijk dat in het verenigingsgebouw van 12 uur ‘s middags tot 24 uur ‘s nachts alcoholische dranken mogen worden geschonken en is de sluitingstijd om 2 uur in de nacht. Deze bepalingengelden ook voor het terras van 220 m2. Ook voorziet de horecavergunning in de verkoop van alcoholhoudende dranken in de buurtwinkel, mocht die ooit opengaan. De lezer ziet het beeld al voor zich: de jongeren verzamelen zich op het terras op het achterterrein van de voormalige christelijke school, een achttienjarige jongere vervoegt zich in de buurtwinkel en bestelt een kratje bier en het gezellig samenzijn kan geheel legaal beginnen.
Enig toezicht ontbreekt. Maar een kniesoor die er om maalt.
Nu heeft het feestterrein volgens het omgevingsplan de bestemming “Maatschappelijke doeleinden”. Nu lijkt het de Mus het verspreiden van drank onder de jeugd van Tinte en omstreken niet bepaald een maatschappelijk doel. In tegendeel. Onlangs las ik nog in het AD dat het drank- en drugsgebruik onder de Voornse jeugd niet onderdoet voor het veel genoemde misbruik onder de jongeren van Goeree-Overflakkee. De autoriteiten daar maken zich er zorgen over. In Westvoorne kennelijk niet.

De horecavergunning maakt het ook mogelijk om het verenigingsgebouw af te huren voor bruiloften en partijen. Om het verenigingsgebouw in stand te houden moet de tent wel rendabel worden gemaakt. Uiteraard mogen de huurders hun eigen dranken meenemen. Kan een gezellige boel worden want de sluitingstijd is om 2 uur ‘s nachts.
Tijdens de hoorzitting over de horecavergunning bezworen de gemeente en de penningmeester van Tintestein dat de Mus spoken zag. Ook in het verleden zou geen overlast zijn veroorzaakt door het toenmalige verenigingsgebouw. In de gemeentelijke archieven was daarover niets te vinden.
Niets is minder waar. Ik heb de brief die de omwonenden van Tintestein aan de gemeente stuurden nog in mijn archief. De omwonenden zijn zelfs op gesprek geweest bij het toenmalige bestuur. Stel U voor. Je komt binnen. Achter de tafel een rij uit de kluiten gewassen jonge mannen aangevoerd door de heer Jan Hordijk die ons welkom heette met de woorden: “Wat komen jullie hier eigenlijk doen?”. Ook de huidige penningmeester de heer P. Beukelman was aanwezig. Gelukkig bracht het aanwezige, toenmalige schoolhoofd de bijeenkomst in veiliger vaarwater.
En heeft die bijeenkomst geholpen tegen de overlast? Ja, op zo nu en dan een uitschieter na.
De Mus vindt het beklagenswaardig dat de gemeente willens en wetens aanstuurt op een herhaling van de feiten. Maar ja, wat moet de burger in een gemeente waar sommige ambtenaren de dienst uitmaken. Ze kunnen hun gang gaan. De bestuurders hebben kennelijk weinig meer te vertellen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *