Deze maand 86 en hoe nu verder

De Mus werd deze maand 86 jaar. Een leeftijd die ik volgens het Algemeen Dagblad al jaren heb. Hetgeen iets zegt over de kwaliteit van de berichtgeving in die krant. Ondanks die gevorderde leeftijd besloot de Mus toch in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het verlenen van een winningsvergunning voor de heetwaterwinning aan de Moersaatsenweg in Vierpolders. Uiteraard denkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat daar anders over. EZK heeft immers al zo’n 15 miljoen euro aan SDE-gelden geïnvesteerd in het project van een aantal glastuinders aldaar en hoopt kennelijk nog steeds op de goede afloop. De Mus heeft daar haar twijfels over.
De winningsput ligt namelijk op korte afstand van een breuklijn in het West Nederlands Bassin en volgens een van de adviseurs van EZ te weten de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) moet dan de nodige voorzichtigheid worden betracht bij de exploitatie van de heetwatervoorraad. Wat is het geval. Nagenoeg alle bedrijven die heetwater halen uit de diepe ondergrond hebben moeite met het terug pompen van het afgekoelde retourwater. De maximale druk waaronder dat mag gebeuren is 66 bar en dat is al niet weinig. De TCBB merkt op dat voor het terugpompen van het retourwater thans een pompdruk nodig is die tussen de 68 en 94 bar ligt en dat kan – alweer volgens de TCBB – trillingen veroorzaken in de nabijheid van de breuklijn in het West Nederlands Bassin en dat is niet wenselijk. De Mus neemt de vrijheid om te constateren dat aardbevingen dus kennelijk niet ondenkbaar zijn. Doordat het retourwater door de belemmeringen afkoelt tot onder de 35° wordt het terugpompen extra bemoeilijkt. Wat zegt het ministerie van EZK? “Wij stellen vast dat de druk niet hoger mag zijn dan 66 bar”. Dat klinkt ferm, maar wat dan? Wordt het retourwater dan gedumpt in het Hartelkanaal waarvoor Rijkswaterstaat al een vergunning heeft verleend of wordt de pompdruk toch verhoog tot 94 bar met alle mogelijke gevolgen van dien? De Mus wil daar duidelijkheid over en liever niet met een schouderklopje op het tengere schoudertje: “Het komt wel in orde vrouwtje”.
In meerdere van de zes bezwaarschriften die zijn ingediend wordt zorg uitgesproken over mogelijke vervuiling van het grondwater. Het hete water is namelijk bremzout en zowel de aanvoer- als de afvoerpijpen roesten binnen de kortste keren door. Dat kan volgens EZK weer verholpen worden door roestvrije buizen. Maar zo merkt de TCBB snedig op. Er is op een project al “een ovularium ontstaan door een kapotte krukas” zodat er grondwatervervuiling kan optreden. Was dat bij de Moersaatsenweg of bij de nog niet werkende heetwatervoorziening aan de Konneweg in Tinte? Op het laatste adres staat inmiddels weer een boorput omdat door schade aan de aanvoerpijp een bypass moet worden aangelegd.

De Mus vraagt zich inmiddels af hoeveel malheur bij al die andere heetwaterputten in het West Nederlands Bassin gesteld is. Een put in de buurt van Venlo is al gesloten omdat daar inderdaad een beving is geconstateerd. De tientallen putten in het Westland hebben bijna allemaal moeite het retourwater terug in de diepe ondergrond te krijgen.
Met Groningen in gedachte zou EZK zich inmiddels moeten afvragen: “Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig”. En misschien doen ze dat al. In een van de laatste nummers van Nieuwe Oogst, het clubblad van LTO-Glaskracht, werd geklaagd dat het afgelopen jaar geen SDE-gelden naar nieuwe heetwaterprojecten zijn gegaan. Zouden ze bij EZK een beetje wakker worden?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *