Vernaggeld

Langzaam maar zeker begint het de Mus duidelijk te worden hoe de Westvoornse bevolking door hun eigen gemeente bestuur vernaggeld is zodat Patrick van der Kaaij zich straks ook hotelier mag noemen. Lang had het glastuinbouw intensiveringsgebied in Tinte een eigen bestemmingsplan en lang zijn BenW van Westvoorne en Van der Kaaij met elkaar in onderhandeling om de bouw van een onderkomen voor arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied mogelijk te maken. Dat kon alleen door het bestemmingsplan te veranderen. Maar dat is een lange en ingewikkelde procedure. Daarom verzon de gemeente een list. Al jaren werkt de gemeente aan een nieuw Omgevingsplan voor het buitengebied van Westvoorne. De nieuwe Omgevingswet, die pas in januari 2022 van kracht wordt, maakt het mogelijk om inplaats van een nieuw bestemmingsplan een Omgevingsplan te maken dat past in de nieuwe Omgevingswet. En dat is jammer want daarmee raakt de gemeenteraad veel invloed kwijt die het eerder wel had op het uitvoerend beleid bij de afgifte van omgevingsvergunningen, waarmee tegelijkertijd de invloed van de burger op het verstrekken van omgevingsvergunningen wordt ingeperkt, want u snapt wel: de zogenaamde “dialoog” die de aanvrager moet voeren met zijn buren is een wassen neus. Het neo-liberalisme leert immers dat het beleid van Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten het best overgelaten kan worden aan de deskundigen, zijnde de ambtenarij die immers ministers, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders aansturen. In feite raakt de burgerij zijn invloed op de inrichting van ons land volledig kwijt. Verkiezingen helpen daar niet tegen want de ambtenarij blijft zitten.

De gemeenteraad van Westvoorne zwom trouwens direct in de fuik van BenW door in te stemmen met een beleidsplan om de huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken ook al was het niet geheel in overeenstemming met landelijk en provinciaal beleid. “Maar een kniesoor die daarom maalt”, moet de gemeenteraad hebben gedacht. Of de pogingen van diverse politieke partijen in de Westvoornse gemeenteraad om de wal het schip te laten keren? De raad heeft immers al ingestemd met de wijziging in het nieuwe Omgevingsplan. Ze zijn in feite de Gebroeders Van der Kaaij al ver tegemoet gekomen en reken maar dat de broertjes een eis tot schadevergoeding zullen indienen als BenW hun oor laten hangen naar de omwonenden in het buitengebied.

De Mus is benieuwd.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *