Emile Roemer zegt: “Hef afhankelijkheid van gastarbeiders op”

Op verzoek van de regering heeft Emile Roemers, voormalig kamerlid voor de SP een rapport geschreven over het verblijf van gastarbeiders in Nederland. Het liegt er niet om. De tuinders zeggen zelf: “Gastarbeiders zijn hard nodig voor onze economie”. En wat is hun lot? Uitbuiting! Gastarbeiders zijn afhankelijk van de uitzendbureau’s en hun werkgevers. Behalve onderbetalingen slechte huisvesting is ook hun ziektekostenverzekering in handen van de werkgevers. Wordt een gastarbeider door zijn baas op straat gezet dan houdt meteen zijn ziekteverzekering op. Hij wordt een rechteloos mens. Hij moet ons land uit. Zie hier een moderne vorm van slavernij.

Wat is de belangrijkste aanbeveling van Roemer in zijn rapport aan de regering: “Hef de afhankelijkheid tussen gastarbeiders van hun werkgevers en uitzendbureau’s op. Zorg er voor dat arbeiders niet op de bedrijfsterreinen van hun werkgevers gehuisvest worden, zorg er voor dat tenminste een maand na hun ontslag de ziektekostenverzekering door hun voormalige baas wordt doorbetaald, geef ze hun eigen verzekeringskaartje.

Wat gebeurt er in Westvoorne? BenW gaan accoord met het voorstel van de Gebr. Van der Kaaij om 160 mensen op een van de terreinen van de gebroeders te vestigen. De gemeente wast zijn handen in onschuld. “We hebben het onze burgers gevraagd en die willen ze in het buitengebied hebben, 75% is daar voor. Ach het zegt eigenlijk alles over het egoïsme van de mens. “We willen wel goed doen, maar we willen er geen last van hebben”. Alsof de Nederlandse burgers onderling zelf altijd zo beschaafd met elkaar omgaan.

Nu komt het AD met het verhaal dat er 200 mensen de barakken van Van der Kaaij gehuisvest gaan worden. Als dat juist is betekent dat stapelbedden in de 160 hokjes aan de Westerlandseweg in Tinte. Dus dat betekent opnieuw geen eigen sanitair. Zo kunnen ziekten als COVID 19 zich gemakkelijk verspreiden. Om over het gebrek aan privacy nog maar de zwijgen. De Westvoorne Partij van de Arbeid pleitte ervoor gastarbeiders te huisvesten aan de randen van de dorpen zodat de mensen gemakkelijk bij de voorzieningen kunnen komen. Roemers zegt o.a. “stel elektrische fietsen beschikbaar”. Ziet u het gebeuren? Mus niet. En hoe komen die mensen op zondag naar de kerk vanaf de Westerlandseweg? Lopend?

Raar eigenlijk dat mensen in hun algemeenheid zo bang zijn voor het vreemde. Ook in Westvoorne gezien die 75%. In de hechte gemeenschappen waar onze burgemeester altij zo vleiend over spreekt heerst voornamelijk hokjesgeest.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *