Winningsgebied Vierpolders

Slaat de Mus de Heraut van Westvoorne open om een graantje mee te pikken, stuit ze op een advertentie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “kennisgeving ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Vierpolders voor de winning van aardwarmte”. Bij mijn weten proberen ze dat daar al vijf jaar lang met wisselend succes. Maar de advertentie is daar eerlijk over. “Een groot deel van de vergunninghouders wint al langere tijd aardwarmte zonder dat er een instemmingsbesluit is afgegeven en zonder dat er een winningsplan is opgesteld.” Kennelijk heeft de glastuinderij in Nederland de vrije hand. Eerder werd het oppervlaktewater op schandelijke wijze vervuild door lozingen met schadelijke chemicaliën. Nu blijken er in Nederlandse bodem al zo’n 28 zwaar gesubsidiëerde gaten te zijn geboord om heet water te winnen ter verwarming van de kassen. Eén zo’n gat in Venlo is alweer gesloten wegens het veroorzaken van een lichte aardbeving. Met Groningen in het achterhoofd zou je denken dat de rijksoverheid iets zou hebben geleerd. Maar nee, in de gepubliceerde stukken weer hetzelfde verhaal als toen: de bodem zal licht dalen, afhankelijk van de geraadpleegde deskundige met 3.4 tot 4.4 mm. Schade wordt niet verwacht.
Precies hetzelfde verhaal als bij de winning vaan aardgas En dan denk ik aan mijn overleden oude oom Berend Wieringa, wonende aan het Boterdiep in Bedum, die zo’n veertig jaar geleden vanuit de bodem ineens een scheur langs het kelderraampje omhoog zag kruipen. Schade door de gaswinning? “Welnee meneertje, bouwfouten”. Het huis stond toen al langer dan veertig jaar.

Maar nu Vierpolders. Eindelijk weten we nu waar te “produceren formatiewater” wordt gewonnen en wel voornamelijk onder het grondgebied van Westvoorne (lees Tinte) en Hellevoetsluis. Het terug te pompen water wordt geloosd buiten het wingebied en wel ten zuidoosten van Brielle onder grondgebied van Brielle (Vierpolders) en Hellevoetsluis. Dat doet me denken aan die meneer uit Vierpolders die zo’n last had van trillingen. Hij vermoedde afkomstig van het warmteproject aan de Moersaatsenweg alwaar het retourwater onder een druk van 66 bar terug in de bodem werd gepompt, als dat lukte tenminste. Er volgde onderzoek door de DCMR. Er waren trillingen maar die bleven binnen de norm en de oorzaak onbekend.
Nu woont de Mus blijkens het winningsplan boven het wingebied. Van tijd tot tijd voelt ze trillingen, niet van de buren maar kennelijk opstijgend vanuit de diepte. DCMR gebeld. Er bleken meer klachten te zijn. Er werd een onderzoek gestart, oorzaak niet gevonden. En nu heeft de Mus toch weer zo haar vermoedens.

Het winningsplan beslaat een tijdperk van 35 jaar waarin 70.9 miljoen m3 heet water uit de diepe ondergrond zal worden gehaald, vergezeld van evenveel m3 aardgas. Naast het winningsplan Vierpolders ligt het winningsplan Oostvoorne aan de Konneweg. Winningsplan Vierpolders wordt overlapt door een concessie voor de winning van koolstoffen (lees gas en of olie), waar gezien het beleid om kleine velden leeg te pompen om Groningen verder te sparen ook gepompt gaat worden, bestaande winningsgebieden voor olie en gas liggen op minder dan 10 km. afstand van Vierpolders. Het is raar, maar de Mus gelooft niet zo in het scenario van “gaat u maar rustig slapen” zoals dat door EZK wordt voorgespiegeld.
En of het allemaal zo milieuvriendelijk Is? Daar laat de Mus in een vervolg op dit drama in een volgend stukje haar licht over schijnen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *