Polenhotels

Uitzendbureau’s kopen voormalige woningwetwoningen in Spijkenisse om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat gebeurt al veel langer dan vandaag en nu pas beginnen de gemeentebesturen op Voorne zich ongerust te maken omdat door deze opkoperij voor gezinnen met een smalle beurs geen betaalbaar huis meer te vinden is. Dit gebrek aan bestuurskracht breekt de gemeenten op nu het te laat is. In Brielle speelt dit probleem al jaren en kennelijk wordt de situatie in Westvoorne nu ook nijpend. Die gemeente wil nu ingrijpen, maar hoe? Tijdens de laatste vergadering van de commissie Grondgebied peilde het college van BenW de raadsleden. Geen arbeidsmigranten huisvesten in de dorpen, ook niet in recreatie voorzieningen als campings en huisjes, maar aan de randen van de dorpen en het liefst op de erven van de tuinders zelf. Want om het laatste gaat het. Het is de glastuinbouw die met de invoer van goedkope arbeidskrachten in vele Nederlandse gemeenten een probleem heeft geschapen. In het Westland bij voorbeeld geven sommige gemeenten toestemming voor het bouwen van zogenaamde “Polenhotels” aan de randen van de dorpen. Deze voornemens hebben tot dusverre veel reuring veroorzaakt onder de bevolking en in het verlengde daarvan in de gemeenteraden.

In Westvoorne viel het woord “Polenhotel”niet. De commissieleden zagen wel wat in het voorstel van BenW. Kan het niet in het leegstaande Duinhuis, vroegen meerdere commissieleden. Dat leek wethouder Van de Pol (D66) nu weer geen goed idee. Het “waarom” wilde zij in het openbaar niet uitspreken. Zij zou dat later schriftelijk aan de raadsleden laten weten. Over transparantie gesproken. Verwachten BenW daar soms teveel tegenstand van de omwonenden?
“Vooral contact zoeken met de uitzendbureaus”, vonden de commissieledenleden, het probleem voor zich uit schuivend. “En bij de tuinders zelf”. Dat laatste vond glastuinder Groenewegen (CDA) weer niet zo’n goed idee. “Het glastuinbouwgebied in Tinte is al zo zwaar belast”, betoogde hij. Die woorden had de Mus zo’n twaalf jaar geleden liever gehoord, toen de heer Groenewegen zich een hartstochtelijk voorstander betoonde van de uitbreiding van het glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte met 55 ha. Wel is ze met hem eens dat je de arbeidskrachten niet moet huisvesten op de terreinen van de glastuinders zelf. Want daar komen de meeste excessen voor. BenW hebben het dan wel in hun voorstel over strenge controles, maar het handhavingsbeleid van Westvoorne kennen we inmiddels. Stelt niet veel voor, dat geldt voornamelijk illegale tuinhuisjes.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *