Tweede kern van Tinte “bebouwde kom”

De Raad van State heeft gesproken, het is zover. De tweede kern van Tinte (gemeente Westvoorne) is nu echt bebouwde kom. Dat betekent dat de zwarte doodskist voor gymnastiekvereniging ODI mag worden afgebouwd. Het grappige aan de hele affaire is dat de Mus en haar overleden echtgenoot na ruim veertig jaar touwtrekken met gemeente en provincie nu eindelijk officieel gelijk hebben gekregen. Zelfs Stichtingsvoorzitter Jan Hordijk, wonend aan de Peltsersdijk 5, hoort er nu echt bij in de bebouwde kom. Het wachten is nu op de verkeersmaatregelen die bij de bebouwde kom horen. Te beginnen met de borden “Bebouwde Kom Tinte” inclusief het bekende verkeersbord “50”, zijnde de toegestane maximum snelheid. Daarna natuurlijk de verdere verkeersremmende maatregelen met paaltjes en perkjes, sfeervolle lantaarnpaaltjes in plaats van de lichtmasten die er nu staan. En vervolgens handhaving natuurlijk. Dit alles voor de fietsende moeders met hun kindjes naar de nieuwe sportstal. Zoals de gemeente dat bij de Raad van State verwoordde.

De Mus kan niet wachten. Eindelijk genoegdoening. En dat terwijl de raadscommissie Grondgebied op 2 januari 2019 nog had uitgesproken: “Tweede kern van Tinte bebouwde kom? Helemaal niet.” Kan die aardappelschuur aan de Kade dus toch gewoon woonhuis worden.

Tijdens de zitting van de Raad van State op 9 mei jl. heeft de gemeente ook nog bezworen dat het meerdaagse tentfeest niet verplaatst gaat worden naar de Strijpsedijk. “De Tintecross is veel te groot van opzet om daar te kunnen staan”. Een vreemde uitspraak wel omdat de voormalige wethouder van de Partij Westvoorne, Van der Mey sterk voor concentratie was. Het nieuwe parkeerterrein ligt al dichtbij in het nieuwe natuurgebied Strype. U merkt wel, de gemeente Westvoorne is niets te dol.
Nu bij de gemeente Het Tintefeest Tintecross is geworden ligt het in de verwachting dat net als bij de Zwarte Cross in Overijssel, de “grand old lady van Tinte, Corrie Langendoen (84) in een draagstoel door sterke jonge mannen en omringd door een juichende menigte, van haar woning in de eerste bebouwde kom van Tinte naar het feestterrein zal worden vervoerd. De grand old Klaas Schipper zal daar in de Brielsche Courant juichend verslag van doen.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *