Sportstal in Tinte? De gemeente is de weg kwijt.

Nu de kwaliteitskrant AD/regio Voorne-Putten Len Edzes(84) met regelmaat opvoert als aanstichter van het spelbederf in Tinte, moet de Mus het standpunt van de oude dame maar vertolken. Zeker nu er weer een nieuwe ontwikkeling aan de horizon van de Westvoornse bestuurlijke onmacht is verschenen. De gemeente heeft namelijk het verzoek om voorlopige voorziening tegen de nietigverklaring van de bouwvergunning voor de sportstal in Tinte door de rechtbank Rotterdam ingetrokken. Dat betekent dat de gemeente in strijd met alle voorschriften is doorgegaan met de bouw ervan. Kort voor de rechtzitting op 30 januari 2019 werd nog een blok beton van ca. 20 bij 30 meter gestort als vloer voor het beoogde bouwwerk als voldongen feit.
Echter als in Westvoorne een bouwvergunning wordt verleend waarschuwt het Bouwtoezicht altijd als begonnen wordt met de bouw voordat de lopende procedures zijn afgerond, dat de bouw geheel voor eigen risico is en dat bijvoorbeeld bij vernietiging van de bouwvergunning het uitgevoerde werk weer teniet moet worden gedaan. Gebeurt dit niet dan worden de bouwers van de clandestiene bouwwerken achtervolgd met aanschrijvingen en andere procedures tot de laatste kubieke meter cement en steen verdwenen is. Dit zal iedere inwoner van Westvoorne die ooit een last onder dwangsom kreeg opgelegd kunnen beamen.
De Mus kan de lezer mededelen dat Len Edzes(84) inmiddels de gemeente heeft verzocht de betonnen ondergrond te verwijderen waarbij zij ervan uitgaat dat Westvoorne zich zal houden aan de wet- en regelgeving waar de gemeente zelf zo streng op toeziet als het in haar kraam te pas komt.

De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Joriena de Jongh, legde na vragen van het CDA in de gecombineerde commissievergadering van 2 april jl. nog eens de te volgen procedure uit, inclusief het verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State, dat trouwens op 5 april 2019 door een gerenommeerd advocatenkantoor weer werd ingetrokken. Zelfs de wethouder kan dus de chaotische handelwijze van haar ambtelijk apparaat niet meer bij houden, laat staan de gemeenteraad.
Wat er nu volgt? Als de wethouder het goed heeft begrepen dus een meer uitgebreide WABO procedure waarbij een ruimtelijke onderbouwing moet worden overlegd. Tot die ruimtelijke onderbouwing behoort ook een financiële onderbouwing, zeg maar een soort kosten/baten analyse. En hoe de gemeente dat recht gaat breien? Weten we tenminste ook hoe veel het zaakje echt gaat kosten. Len Edzes(85) wacht het met interesse af.
Wellicht laat de gemeente dan ook zien wat de werkelijke plannen zijn met het lapje grond bij kerk en school. Had de toenmalige wethouder Van der Mey het niet over de komst van het meerdaagse Tintefeest en andere evenementen?

Intussen is de ODI lelijk in het pak genaaid door een paar gereformeerde mannenbroeders met hang naar het verleden. En door de gemeente, want die wilde het contract met de ODI, waarbij de huidige gymzaal tegen een vergoeding van één gulden per dertig jaar kon worden gehuurd niet verlengen. Want de ODI wilde helemaal niet weg uit de bebouwde kom.
Zo zie je maar dat linksom of rechtsom, recht of slecht, de gemeente altijd zijn wil oplegt.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *