Sportzaal Tinte naar de Raad van State

Wist de geachte lezer dat het gemeente bestuur vn Westvoorne vindt dat het nieuwe verenigingsgebouw en de gedachte sportzaal in de bebouwde kom van Tinte liggen? Daar hoort u van op. En zeker degenen die langs de racebaan Strypsedijk/Kade wonen. Zij ondervinden dagelijks de gevolgen vn het langsrazende verkeer, niet in de laatste plaats doordat via de Natersedijk Tinte ook wordt gebruikt als snelle doorsteek naar het Rotterdamse haven- en industriegebied. Al jarenlang hebben de Mus en haar overleden echtgenoot er voor geijverd om de route tussen met name de vroegere school met den bijbel aan de Strypsedijk als bebouwde kom bij de dorpskern te trekken opdat de gemeente de nodige verkeersmaatregelen kon nemen die niet tot het taken pakket van het waterschap behoren. Niet in de laatste plaats vanwege de kinderen die toen in de regel nog gewoon op de fiets kwamen. En omdat de leerlingen van de christelijke school gingen gymnastieken in wat toenmalige openbare school, thans de Odiaan, was. Gelukkig heeft de voorzienigheid kunnen voorkomen dat er ooit een ernstig ongeluk is gebeurd.

We zijn er destijds zelfs voor naar het provinciehuis in Den Haag getogen, maar ook daar besloot men in alle wijsheid dat de zogenaamde tweede kern van Tinte, ondanks de school, het verenigingsgebouw en de kerk, gezien de bebouwingsdichtheid niet tot de bebouwde kom behoorde. Dit vindt de provincie tot op de dag van vandaag. Sterker, dat heeft ook de gemeente tot twee keer toe in een openbare raadsvergadering en laatstelijk nog in commissievergadering van 3 januari j. uitgesproken.

Wie schetst de verbazing van de Mus dat de gemeente tijdens de zitttingen van de rechtbank Rotterdam vanuit het niets betoogde dat het voorgenomen bouwplan van een sportzaal binnen de bebouwde kom lag. Nog een geluk dat de Mus beschikt over een goed geheugen. Want tijdens de zitting waarop de hoofdzaak werd behandeld heeft de rechter de gemeente behoorlijk doorgezaagd over de aard van de zogenaamde bebouwde kom. In doodsnood telde de gemeente tijdens de zitting op de kaart wel zestien woningen, waaronder drie woningen van aldaar gevestigde bedrijven, want zo zou het geschreven staan in de Structuurvisie Tinte. Tot stomme verbazing van de Mus bleek op papier ook haar woning ineens in de bebouwde kom te staan. Wie had dat gedacht.

Om een lang verhaal kort te sluiten. De gemeente die met een beroep op “kruimelgeval volgens art. 4, aanhef en eerste lid, van bijlage II van het Bor” en gelegen binnen de bebouwde kom het bouwplan wil doorzetten, is door de rechtbank in het ongelijk gesteld. En nu gaat de gemeente dus in beroep bij de Raad van State. De gemeente heeft opnieuw een voorlopige voorziening gevraagd omdat men door wil gaan met bouwen zodra ze er met de bouwer uit is over de nog meer kosten.
Wat het nieuwe verenigingsgebouw en de sportzaal inmiddels gaan kosten? Buiten de gemeente en de bouwer weet niemand daar iets van. De gemeenteraad is zwijgplicht opgelegd omdat de hogere kredieten geheim moeten blijven.
Zo ziet u maar. Over openheid van bestuur gesproken. Wanneer komt er eens orde in deze onbeschrijfelijke chaos?

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *