Bouwvergunning voor sportzaal in Tinte door de rechtbank nietig verklaard.

Morgen, op 22 februari verschijnt in het Algemeen Dagblad een verhaal over de mislukte gymzaal in Tinte. De rechtbank Rotterdam heeft namelijk de bouwvergunning nietig verklaard omdat door de gemeente niet de juiste procedure is gevolgd die de afgifte van een bouwvergunning rechtvaardigt. Bovendien heeft de gemeente om haar handelwijze extra gewicht te geven ook stukken achter gehouden die het gelijk van de gemeente tegen spraken. Dat is bij de rechtbank niet goed gevallen. De vertegenwoordiger van de gemeente stelde ter zitting dat het college van benw zich bereid toont een procedure te starten waarin een planwijziging zou worden voorbereid. U begrijpt dat de Mus een dergelijke procedure met vertrouwen tegemoet ziet. Want leg maar eens uit in een ruimtelijke procedure: een sportzaal bouwen voor elf actieve sportbeoefenaren uit Tinte en daar dan een ruimtelijke onderbouwing bij geven. Mus ziet het verloop van de zaak met interesse tegemoet. Tot zover de zaak in kwestie.

Nu het “waarom” van dit stukje. De heer Theo Teitsma van de streekredactie van het AD belde mij in de ochtend van 21 februari 2019 met de vraag of de gemeente al contact met mij had gezocht “…om mij op andere gedachten te brengen…” Daarop kon de Mus met een volmondig “nee” antwoorden. Waarom zou de gemeente dat doen. De bouw lag immers al stil nadat was gebleken dat bij de eerste zwaaien aan de ringen de staalconstructie naar beneden zou komen. Want ja, zo’n gymzaaltje is een leuke stunt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, maar het mocht natuurlijk ook niet teveel kosten.

Heeft de Mus niet toch een welgemeend advies voor het zittende gemeentebestuur om de zaak zonder teveel gezichtsverlies af te handelen? Jawel. Blaas de verhuizing van het Tintse verenigingsleven naar het buitengebied van Tinte af. De gemeente heeft al het een en ander vertimmerd aan het oude schoolgebouwtje maar dat neemt niet weg dat er nog steeds met gemak een zestal appartementen in kan worden ondergebracht. Gezien de mooie locatie zal dat voor de gemeente genoeg geld in het laatje brengen om de Odiaan in het centrum van het dorp af te breken en een passende nieuwe voorziening voor het verenigingsleven in Tinte te bouwen. Daar hoort natuurlijk een bescheiden gymnastiekzaaltje bij. Een “must” is een bijbehorende parkeergelegenheid, want daarom moest de ODI weg uit Tînte omdat de bezoekers van de ODI te lui waren om een paar honderd meter te lopen en derhalve het liefst parkeerden in de inritten van de omwonenden. “Want zo doen we dat in Tinte”.

Kenners van de dorpskern weten dat voor een bescheiden plan met parkeergelegenheid voldoende ruimte op en rond de huidige plek van de Odiaan is te vinden. Door dit volledig gratis advies te volgen zal het huidige gemeentebestuur van Westvoorne een echte impuls geven aan het verenigingsleven in Tinte dat door de huidige megalomane plannen ernstig wordt bedreigd.

De Mus neemt aan dat de fundering en de vloer van de voorgenomen sportzaal door de aannemer geheel voor eigen risico is gestort. Hij wist toch dat er nog een procedure liep. Hij kan hem dus ook weer weghalen.

En aan meneer Teitsma van het AD: “Graag gedaan, meneer Teitsma”.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *