Wat zal winnen? De ogentroost of de getijdecentrale?

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw, tijdens een bijeenkomst in het Rotterdamse, opperden twee studenten een dam aan te leggen tussen Maasvlakte I en de kop van Goeree. Daarmee zou het estuarium voor de kust van Voorne weliswaar van de zee worden afgesloten, maar er zou een schitterende getijdecentrale voor in de plaats komen. De Mus explodeerde ter plekke. De onvermoeibare verdediger van de ogentroost, Dick van der Laan, legde uit waarom het studentikoze idee een slecht plan was. Dat kwam hem en mij nog op een berisping te staan van een coryfee van het moderne Landschap (dezelfde die het Rotterdamse Schouwburgplein zo kundig ombouwde tot een modern galgenveld) in de geest van: “die ouwe mensen willen alles maar bij het oude houden. Nee, dan de jongeren onder ons.” En nu vraagt de Mus zich af na lezing van “Update Delta21” zijn dat dezelfde, nu oudere, jongeren die met de energietransitie in het achterhoofd, hun jongensdroom denken te verwezenlijken?

In april zullen de heren Lavooij en Berke spreken met de kustgemeenten. Dan komt ongetwijfeld het onderzoek aan de orde dat de bouwer van warmteopslagbuffers HOCOSTO samen met een TU-student gaat doen naar de mogelijkheden voor warmteopslag voor het strand van Rockanje. De provincie Zuid-Holland wil op de hoogte gehouden worden, hetgeen de Mus niets verwondert. Zuid-Holland wil net zo’n belangrijke “hub” als Schiphol in de Noord-Holland en de Zuidhollandse Milieufederatie is ook al positief in gesprek met Delta21. Dat zal dus voor de gemeenteraad van Westvoorne nog een hele dobber worden om de heren van de getijdecentrale er opnieuw van te overtuigen dat een getijdecentrale en warmte/koude opslag, zonne- en windparken in ons estuarium een verdomd slecht idee zijn. Zo slecht, dat het “het voorstellingsvermogen van mensen te boven gaat”. Al geven de betrokken heren een andere lading aan de geciteerde uitspraak.

Het is opmerkelijk dat het bedrijfsleven de mond vol heeft van al het goede dat hun plan voor de natuur in petto heeft. In hun hele verhaal kom niet naar voren dat men de grijpgrage klauwen uitstrekt naar een Natura 2000 gebied waar Europese regels gelden. Voorne’s Duin, na het Naardermeer het tweede gebied waar de toen jonge vereniging voor Natuurmonumenten het Quackjeswater aankocht, dreigt door het bedrijfsleven nog verder verkwanseld te worden. Dat Rockanje beroofd wordt van zijn functie als badplaats, geen jongensdroom die er om maalt.
Het valt te hopen dat de gemeenten op Voorne de heren Lavooij en Berke doorzien en proberen te stoppen. Het weigeren van enige medewerking zou al een begin zijn. Wat zou het mooi zijn als de beheersmaatregelen voor het natuurlijk herstel van onze delta succes zouden hebben, dat wij, gebogen over een hersteld duinstruweel, de ogentroost herontdekken, duizendmaal belangwekkender en zeldzamer dan warmteopslag en getijdestroom.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *