Wat moet Tinte met een modern industrieel complex?

Dezer dagen ontving de Mus van de Partij Westvoorne twee keer de beste wensen voor 2019. Waar had ik dat aan verdiend? Na al mijn kritiek op dat vreemde ventje door de fractievoorzitter van de PW in de vorige raadsperiode als wethouder aangesteld. Ik neem aan dat hij weer veilig opgeborgen zit als adjunct-gemeentesecretaris in Lisse. Intussen zit Westvoorne met een verpeste binnenduinrand. Meneer bouwde liever patserige villa’s in plaats van sociale huurwoningen. Het wordt tijd dat fractievoorzitter Emma van Blom – Mus moet toegeven: de enige in de huidige gemeenteraad met gevoel voor politiek – de herstelwerkzaamheden ter hand neemt. Het begin is er. De oude aardappelschuur aan de Kade in Tinte krijgt geen woonbestemming zoals ventje Van der Meij in het vorige college had besloten. De raad was unaniem in haar afkeuring, een schouderklopje voor de PW die haar toenmalige wethouder liet vallen als een baksteen.

Er is meer werk aan de winkel. Al voor Kerst zag Mus in de nachtelijke uren een “licht der lichten” opgaan ten noorden van haar woning. Het schijnsel bleek afkomstig van een caravanstalling, een nieuwe kas als belevingscentrum plus nog een toekomstig kookgebouw. Dit alles uitgedacht door Jan Varekamp, voorzitter van de LTO afdeling Voorne-Putten, eerder bekend door tuinderij Vers, de gesneden groentefabriek in het glastuinbouwintensiveringsgebied van Tinte. Een caravanstalling in een glastuinbouwgebied? Mus kan dat ook niet plaatsen, maar het is mogelijk gemaakt door een een/tweetje tussen de provincie Zuid-Holland en Van der Meij. Tinte heeft voortaan een “modern industrieel complex”, alles in het kader van de Crisis en Herstelwet waardoor de inspraakmogelijkheden tegen megalomane plannen worden ingeperkt.
Op die caravanstalling, 2 hectaren groot, komen zonnepanelen zogenaamd om electriciteit te leveren voor vele huishoudens. Maar gezien de huidige lichtvervuiling zal Varekamp de opgewekte electriciteit wel voor eigen gebruik nodig hebben.

Voorts ontwikkelt Varekamp ook nog een heetwaterproject aan de Konneweg. Eenzelfde soort onderneming staat al in Brielle aan de Moersaatsenweg in Vierpolders. Een kostbare mislukking overigens, want het lukt maar niet om duurzaam het afgekoelde water terug te pompen naar waar het vandaan komt. In het opinieblad Forum schreef VNONCW dat van de 18 heetwaterprojecten meer dan de helft met dat probleem zit. Bij herstelwerkzaamheden, die miljoenen kosten, moet de heetwatervoorziening worden stilgelegd en worden de opgepompte tonnen zout water in tankwagens naar het Hartelkanaal afgevoerd en daar geloosd. Over de bijdrage van de glastuinbouw aan de verdere verzilting van het achterland hoor je dan weer niemand.

Kortom, werk aan de winkel voor de PW in de zittende raad, schrappen die nieuwe titulatuur voor het intensiveringsgebied. Van dat moderne industriële complex komt niets terecht. De drijvende zonnepanelen op een groot waterbassin voor regenwater bleek ook te hoog gegrepen. Straks grijpt het Havenbedrijf Rotterdam zijn kans om aan de Konneweg naar heet water te gaan boren in het kader van de Crisis en Herstelwet. Daarvoor heeft het Havenbedrijf het grondgebied van Westvoorne al op het oog. Voorne wordt in het kader van de Crisis en Herstelwet het uitloopgebied voor de Rotterdamse haven. Hoe moet het dan met de natuur, met de strandgenoegens van Rockanje, met de Rockanjese supermarkt, met al die villa´s Kakelbont?
Lang gewacht, stil gezwegen heeft Rottterdam zijn plan 2000+ toch gekregen. Met het voetzoolmeer voor de Rockanjese kust.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *