Monthly Archives: maart 2015

Meneer Klijn schrijft een brief

En vraagt aandacht van de gemeenteraad van Westvoorne “voor de gezondheid van uw burgers binnen uw gemeentegrenzen”. Nu schrijven velen brieven aan de gemeenteraad die in de lijst van ingekomen stukken worden vermeld en die dan als regel voor kennisgeving Lees verder »

Waterschap Hollandse Delta: functionele organisatie of belangenbehartiger?

Bij de waterschapsverkiezingen van woensdag 18 maart groeide de Waterschapspartij Hollandse Delta van 4 naar 6 zetels. De WPHD gebruikte het logo van het waterschap en voor het gemak, in het spraakgebruik, ook de afkorting van het officiële waterschap WHD. Lees verder »

Boksschool Davilja in buurmans schuurtje. PW raadslid Noordermeer in de fout.

Dat nu uitgerekend het Westvoornse raadslid Sjoukes (Gemeentebelangen) moest opmerken dat het raadslid Noordermeer (Partij Westvoorne) illegaal zijn leegstaande bedrijfsruimte verhuurt aan een boksschool. Het raadslid Emma van Blom (PW) stoof op: Sjoukes doorbrak de erecode om in raads- en Lees verder »