Steunpilaar van de economie?

Steunpilaar van de economie?

Dat hoor de laatste tijd veel. “Arbeidsmigranten zijn zo goed voor de Nederlandse economie”. Eerst waren het de glastuinders op Voorne die het van de daken scheeuwden, maar de kreet is nu ook overgenomen door sommige gemeenten op Voorne. Neem Hellevoetsluis. Daar mogen op Kickersbloem 3 twee hotels voor arbeidsmigranten worden gebouwd. Ze zijn zo goed voor de economie. Zo goed dat Hellevoetsluis toestaat dat we ze opsluiten in concentratiekampen bijgenaamd migrantenhotels. Verlaten van god en alle mensen, want je moet van zo’n pijler van de economie natuurlijk geen last hebben. Kort daarvoor was Westvoorne in het nieuws met zo’n zelfde plan voor voor de buurtschap Tinte,. Daar bleken de pijlers van de economie bedden op te kopen van eensgezinswoningen. “Ten koste van onze jongeren”, zo jammerden onze vroede vaderen. Daarbij vergetend dat het dikwijls ging om sociale woningbouw die door de gemeenten zelf te koop was gezet, waarbij de gemeente en passant de overbewoning van de huizen toestond.

De Mus maakt zich ernstig ongerust over wat er met Voorne gaat gebeuren als de drie gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoornesamen gaan als Voorne aan Zee. “Voorne vol glas” vreest Mus. De dan voormalige gemeente Brielle wenst al jaren dat het glasconcentratiegebied in Vierpolders vastgebouwd gaat worden aan het glasintesiveringsgebied in Tinte. Brielle is altijd de grote trekker geweest van de glastuinbouw in dit gebied. De toenmalige wethouder Heyboer was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de RABO bank Zuidhollandse eilanden en ach, dan wast de ene hand de andere en zo werd onze mooie eiland uitgeleverd aan de Westlandse glastuinbouw en heette het in tuinderstaal even Zuidland in navolging van Westland en Oostland ten noorden van Rotterdam. En zo ging ons fraaie eiland naar knoppen.

Wat krijgen wij straks voor bestuurders? Lieden als de Hellevoeter Rien Kap van Inwonersbelang Hellevoetsluis die, zo liet hij in het Algemeen Dagblad weten, migrantenconcentratiekampen zo’n goed idee vindt dat hij het zelf wel had willen verzinnen.
Hoe ziet ons eiland er straks uit? De gemeente Voorne ver van zee vanwege de aanslibbing, een hart van glas en keihard voor de arbeidsmigranten die rond de kassen zullen worden gehuisvest.
Goedkoop voor de Nederlandse economie? Reken er niet op. Goedkoop zal duurkoop blijken te zijn. De import van tijdelijke goedkope arbeid zet de economie juist op achterstand omdat het zoeken naar nieuwe technologie als robotisering op achterstand wordt gezet.

Stemsafari

Stem-safari

De kleinkinderen van Mus zingen soms onbeschaamde liedjes in moderne straattaal zoals “ga je mee op ‘Voef-safari’. Ik laat het woord maar even onvertaald. In het verlengde daarvan ging Mus dus maandag op stemsafari.
Eerst naar het nieuwe verenigingsgebouw in Tinte. Op slot. Alleen op woensdag open. Laten we maar naar Oostvoorne gaan, zei ik tegen mijn kleinzoon, daar weet ik de weg. Maar hij wilde liever naar Brielle. Strompel ik aan de Vlinderhof een gebouw binnen. ”Hier wachten” stond er op de vloer geplakt, een stevige bewaker er naast. Achter een tafel links zaten drie ambtenaren met een plastic bord voor hun kop achter een spatscherm. Ik leg mijn stempas plus op tafel. Bars klinkt het “u kunt hier niet stemmen, u moet in Rockanje zijn”. Maar het zijn Tweede Kamer verkiezingen, probeerde ik nog. Een damesstem snibde “Het staat er anders duidelijk op”. “Nou ik lees het anders nergens”, klonk de stem van mijn kleinzoon.

Wij bliezen de aftocht. Laten we maar naar Oostvoorne gaan daar weet ik…. Mijn kleinzoon: “Ja, ja, we gaan naar Rockanje”. Nou weet ik in Rockanje nog net het raadhuis te vinden, maar de Merel? Dus uiteindelijk bereikten wij een non-descript bouwwerk in de Willem de Waalstraat. Daar zag ik het kerkje en de achterkant van de oude pastorie. “Hier stonden heel vroeger bejaardenwoningen, zouden ze die afgebroken hebben, terwijl dar zo’n behoefte aan is? “Waar moeten we nou stemmen?” vroeg mijn kleinzoon. “Effe vragen”. Twee dames wezen naar het onbestemde bouwwerk en verdomd daar stond een vlaggetje voor: stembureau. De sfeer binnen was al even ijzig als in Brielle, maar na afgifte van mijn stempluskaart kreeg ik dan een stembiljet. Merkwaardigerwijs was het stemhokje voor invaliden met laag tafelblad afgeplakt met een rood-wit veiligheidslint en dat op de speciale stemdag voor de kwetsbaren en andere brekebenen.
Maar goed, het tafellaken uitgevouwen, het scheurde, ik kreeg een nieuw. Leunend op mijn twee krukken zocht ik ergens bovenaan mijn kandidaat. Gelukt. Gestemd. Toen nog opvouwen. Volgens mij lukte dat niet helemaal volgens de regels. Als mijn stem maar niet wordt afgekeurd. Maar het mocht in de bus. Opgelucht togen wij huiswaarts.

Even nog dit. Heeft iemand wel een geprobeerd het nieuwe verenigingsgebouw in Tinte met rolstoel te bereiken? Eerst over een hobbelende grindvlakte, deur dicht zoals ik al meldde, daarna terug naar de weg over het bruggetje. In het midden stond een rood-wit paaltje, aan beide zijden diepe wielsporen met plassen er in. Op één wiel het holletje op en daar was de openbare weg. Puntje voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Toch maar een nieuw vereniginsgebouw voor Tinte in de dorpskern? Want die ouwe school uit twintiger jaren van de vorige eeuw is toch helemaal niks met ook nog die traptreden achter de voordeur. Voor iedereen toegankelijk? Hoe hebben ze het kunnen doen.

Vernaggeld

Langzaam maar zeker begint het de Mus duidelijk te worden hoe de Westvoornse bevolking door hun eigen gemeente bestuur vernaggeld is zodat Patrick van der Kaaij zich straks ook hotelier mag noemen. Lang had het glastuinbouw intensiveringsgebied in Tinte een eigen bestemmingsplan en lang zijn BenW van Westvoorne en Van der Kaaij met elkaar in onderhandeling om de bouw van een onderkomen voor arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied mogelijk te maken. Dat kon alleen door het bestemmingsplan te veranderen. Maar dat is een lange en ingewikkelde procedure. Daarom verzon de gemeente een list. Al jaren werkt de gemeente aan een nieuw Omgevingsplan voor het buitengebied van Westvoorne. De nieuwe Omgevingswet, die pas in januari 2022 van kracht wordt, maakt het mogelijk om inplaats van een nieuw bestemmingsplan een Omgevingsplan te maken dat past in de nieuwe Omgevingswet. En dat is jammer want daarmee raakt de gemeenteraad veel invloed kwijt die het eerder wel had op het uitvoerend beleid bij de afgifte van omgevingsvergunningen, waarmee tegelijkertijd de invloed van de burger op het verstrekken van omgevingsvergunningen wordt ingeperkt, want u snapt wel: de zogenaamde “dialoog” die de aanvrager moet voeren met zijn buren is een wassen neus. Het neo-liberalisme leert immers dat het beleid van Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten het best overgelaten kan worden aan de deskundigen, zijnde de ambtenarij die immers ministers, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders aansturen. In feite raakt de burgerij zijn invloed op de inrichting van ons land volledig kwijt. Verkiezingen helpen daar niet tegen want de ambtenarij blijft zitten.

De gemeenteraad van Westvoorne zwom trouwens direct in de fuik van BenW door in te stemmen met een beleidsplan om de huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken ook al was het niet geheel in overeenstemming met landelijk en provinciaal beleid. “Maar een kniesoor die daarom maalt”, moet de gemeenteraad hebben gedacht. Of de pogingen van diverse politieke partijen in de Westvoornse gemeenteraad om de wal het schip te laten keren? De raad heeft immers al ingestemd met de wijziging in het nieuwe Omgevingsplan. Ze zijn in feite de Gebroeders Van der Kaaij al ver tegemoet gekomen en reken maar dat de broertjes een eis tot schadevergoeding zullen indienen als BenW hun oor laten hangen naar de omwonenden in het buitengebied.

De Mus is benieuwd.