Polenhotels

Uitzendbureau’s kopen voormalige woningwetwoningen in Spijkenisse om arbeidsmigranten te huisvesten. Dat gebeurt al veel langer dan vandaag en nu pas beginnen de gemeentebesturen op Voorne zich ongerust te maken omdat door deze opkoperij voor gezinnen met een smalle beurs geen betaalbaar huis meer te vinden is. Dit gebrek aan bestuurskracht breekt de gemeenten op nu het te laat is. In Brielle speelt dit probleem al jaren en kennelijk wordt de situatie in Westvoorne nu ook nijpend. Die gemeente wil nu ingrijpen, maar hoe? Tijdens de laatste vergadering van de commissie Grondgebied peilde het college van BenW de raadsleden. Geen arbeidsmigranten huisvesten in de dorpen, ook niet in recreatie voorzieningen als campings en huisjes, maar aan de randen van de dorpen en het liefst op de erven van de tuinders zelf. Want om het laatste gaat het. Het is de glastuinbouw die met de invoer van goedkope arbeidskrachten in vele Nederlandse gemeenten een probleem heeft geschapen. In het Westland bij voorbeeld geven sommige gemeenten toestemming voor het bouwen van zogenaamde “Polenhotels” aan de randen van de dorpen. Deze voornemens hebben tot dusverre veel reuring veroorzaakt onder de bevolking en in het verlengde daarvan in de gemeenteraden.

In Westvoorne viel het woord “Polenhotel”niet. De commissieleden zagen wel wat in het voorstel van BenW. Kan het niet in het leegstaande Duinhuis, vroegen meerdere commissieleden. Dat leek wethouder Van de Pol (D66) nu weer geen goed idee. Het “waarom” wilde zij in het openbaar niet uitspreken. Zij zou dat later schriftelijk aan de raadsleden laten weten. Over transparantie gesproken. Verwachten BenW daar soms teveel tegenstand van de omwonenden?
“Vooral contact zoeken met de uitzendbureaus”, vonden de commissieledenleden, het probleem voor zich uit schuivend. “En bij de tuinders zelf”. Dat laatste vond glastuinder Groenewegen (CDA) weer niet zo’n goed idee. “Het glastuinbouwgebied in Tinte is al zo zwaar belast”, betoogde hij. Die woorden had de Mus zo’n twaalf jaar geleden liever gehoord, toen de heer Groenewegen zich een hartstochtelijk voorstander betoonde van de uitbreiding van het glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte met 55 ha. Wel is ze met hem eens dat je de arbeidskrachten niet moet huisvesten op de terreinen van de glastuinders zelf. Want daar komen de meeste excessen voor. BenW hebben het dan wel in hun voorstel over strenge controles, maar het handhavingsbeleid van Westvoorne kennen we inmiddels. Stelt niet veel voor, dat geldt voornamelijk illegale tuinhuisjes.

Relatiegeschenk

De Glorie van Westvoorne wordt het relatiegeschenk van het Westvoornse gemeente bestuur aan hoge bezoekers. Waar gaat het over? Over wandelroutes in het Westvoornse, eerder uitgezet door een wandelende dominee. Altijd een veilig onderwerp, zullen BenW denken. Maar dat kan verkeren. Op de foto in de heraut van Westvoorne herkende Mus al direct zo’n pracht locatie die jaren geleden door BenW zelve ernstig werd bedreigd. Het is het plaatje van de Strypse Wetering vanaf het bruggetje in de Rockanjese Dwarsdijk. Dankzij het hardnekkige verzet van omwonenden en de Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne kwam de voorgenomen nieuwe veehouderij met zijn negen meter hoge schuren er vooralsnog niet. En hoe zal het aflopen met het historisch aanzien van het eeuwenoude fort Pensersdijk nu daar volgens een gemeentelijke advertentie in het huis-aan-huis-blad een nieuwe “infrastructuur”wordt aangelegd? Nog gauw even een rondje maken voor je daar door veilingwagens uit het Brielse of uit het Tintse van de weg wordt gereden?

En dan het citaat uit de speech van een gastspreker tijdens de feestelijke inhuldiging van het relatiegeschenk: Uitsluitend de elite zou in vroeger jaren hebben gewandeld omdat de armen in de jaren van de wandelende dominee Craandijk met lopen geen geld konden verdienen. Hoe zouden de armen uit die tijd zich hebben voort bewogen anders dan op hun twee benen vanwege hun verdienmodel? Daar weet de Mus, uit de mond van de lang geleden overleden Jaap Looij van de Duinrand opgetekend, nog een treffend verhaal over te vertellen.
Zijn grootmoeder woonde met zes kinderen in een duinhuisje waar nu het Badhotel staat. Ze was zo arm dat ze iedere zaterdag bij de domineesvrouw aan de achterdeur van de pastorie het gebruikte koffiedik mocht ophalen om daar zelf weer koffie van te zetten. Eén keer in de week kocht zij een stukje spek dat zij in zes stukjes sneed voor elke dag één. Ze verdiende een schamel inkomen door voor de Rockanjese huisarts recepten op te halen bij zijn apotheekhoudende collega in Oudenhoorn. Lopend, want een fiets zat er voor haar niet in. Soms moest ze voor een spoedgeval ook ’s nachts. Dan nam ze haar kinderen mee omdat zij die niet alleen in haar huisje wilde achter laten. Lopend in de stikdonkere nacht zal ze niets van het landschap hebben meegekregen. Maar ze had er een kwartje mee verdiend. Met lopen dus.
Zou de echte geschiedschrijver willen opstaan?

PS de “infrastructuur” bij fort Pensersdijk betreft “tegeltjes in de keuken”. Mus wist niet dat infrastructuur zo’n brede spreiding heeft dat het zich ook uitstrekt tot een betegeld wandje boven het aanrecht.

BENG

Beng hoor je als de deur dicht slaat door de harde wind. De overheid ziet zich geconfronteerd met een even harde “beng”. Namelijk het BENG. Hetgeen zoveel betekent als “bijna energie neutraal gebouw”. De rijksoverheid heeft bepaald dat overheidsgebouwen die na 1 januari 2020 worden gebouwd moeten voldoen aan het BENG. Sterker nog, alle aanvragen voor overheidsgebouwen die nu zijn ingediend moeten daaraan voldoen.
Hoe zit dat eigenlijk met die nieuwe scholen in Rockanje. En met de bodemloze put van Tinte, u weet wel, die sportzaal voor een kleine driehonderd, goeddeels bejaarde Tintenaren? Voor die sportzaal is een nieuwe omgevingsverguning aangevraagd omdat de staalconstructie ingrijpend is veranderd, lees verzwaard, omdat de oude constructie niet voldeed aan veiligheidseisen. Nieuwe vraag is: voldoet die, behalve aan de veiligheidseisen ook aan het BENG? Of gaat de gemeente op de oude omgevingsvergunning van 17 december 2017 een sportzaal met verzwaarde staalconstructie neerzetten die lager, breder en langer is en die naar de bescheiden mening van de Mus ook niet voldoet aan BENG. Dit nieuwe voornemen van de gemeente kwam naar voren na een vraag van de voorzitter van de Raad van State in de procedure die de gemeente heeft aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam waarbij de omgevingsvergunning nietig werd verklaard.
Uiteraard zal de eis om te voldoen aan BENG opnieuw meer geld gaan kosten. Ruim twee jaar geleden trok de gemeenteraad een krediet uit van € 700.000 voor het opknappen van het oude christelijke schooltje en een nieuwe sportzaal. Door tegenvallers is dit krediet al ruim overschreden. Tijdens de vorige raadsperiode werd achter gesloten deuren al een aanvullend krediet verleend vanwege de vele tegenvallers bij dit project. De leden van de gemeenteraad mogen dus niets zeggen over hoeveel geld door BenW over de balk wordt gegooid. Heeft de gemeenteraad opnieuw in het geheim een aanvullend krediet beschikbaar gesteld? Of mogen de burgers van Westvoorne niet weten hoe diep de bodemloze put van Tinte is.

De vorige maand afgetreden VVD wethouder was diep onder de indruk van wat zij noemde “het burgerinitiatief van Tinte”. Dit is echter geïnitiëerd door het CDA en verpakt als burgerinitiatief tot behoud van het christelijk erfgoed. Het CDA is ook de enige partij die er nog vragen over stelt.
Tijdens de zitting van de Raad van State kwam een ander vuiltje naar boven: voor het zalencentrum Tintestein is (nog?) geen sluitingsuur vastgesteld. De omwonenden van Tintestein kunnen straks in de nachtelijke uren nog lang genieten van de notoire “Tintse” feestvierders.