Geothermie, Staatstoezicht op de Mijnen evalueert de gang van Zaken

Geothermie het SodM evalueert verder

In 2017 schreef een voormalig Inspecteur van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de glastuinders bij het leegpompen van de heetwaterbel, bijgenaamd Het Groot Nederlands Bassin, handelden als cowboys. In september 2021 evalueert het SodM opnieuw en wat blijkt? Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft nog steeds steeds geen wetgeving betreffende de winning van heet water uit de diepe ondergrond. Het SodM schrijft: Eisen aan deskundigheid ontbreken, de inhoud van die eisen zijn nog steeds onbekend, er wordt nog steeds gewerkt met “open normen”, waardoor toezicht en handhaving ernstig worden bemoeilijkt. De Mus concludeert dat de glastuinders zich in goed gezelschap bevinden, namelijk het Ministerie van EZK als chef-cowboy.
De Mus vraagt zich af of dat destijds bij de Groningse aardgaswinning ook zo is gegaan. Zo van beste NAM begin maar, we zien wel war het schip strandt.

Het SodM begraaft de bittere boodschap in zijn evaluatie onder vergoeilijkende woorden: er is vooruitgang maar het kan veiliger.
Waarom dan de winning van aardwarmte door de glastuinbouw niet stil gelegd tot de installatie van bijvoorbeeld veiliger duurzame putten is voltooid? De tuinbouwbedrijven hebben hebben vorstelijke subsidies gekregen ter waarde van meer dan een half miljard, maar kennelijk is er weinig toezicht geweest op de besteding er van. “De tuinders hebben Inferieure materialen gebruikt bij de aanleg van de putten waardoor ernstige corrosie optrad en zelfs gaten ontstonden in de putwanden”. Met als gevolg vervuiling van de diepe ondergrond.

Merkwaardigerwijs is het SodM weer niet verantwoordelijk voor de bovengrondse installaties. Dat valt weer onder de Omgevingswet om de zaak nog ingewikkelder te maken. Het SodM ziet in deze figuur weer de mogelijkheid om burgers te betrekken bij aardwarmte projecten. Hetgeen alweer volgens het SodM belangrijk is als heetwaterwinning straks ook gebruikt gaat worden voor de verwarming van huizen in stedelijke gebieden. Wat daarvan dan terecht komt is nu al duidelijk. Want wie nodig je uit? Mensen uit de directe omgeving van een warmtewinningsinstallatie of al diegenen welke boven het winningsgebied wonen? De tuinders houden het op het eerste, EZK op de tweede mogelijkheid. Ter informatie van EZK: Mus woont gezien de briefkaart van EZK op het winningsgebied. Maar onlangs was er een voorlichtingsavond voor omwonenden van GeoMec4P uit Vierpolders en de raadsleden van Brielle voor een voorlichtingsbijeenkomst, maar Mus werd geweigerd als zijnde geen omwonende.

Nog een geluk dat EZK mij wel beschouwt als direct belanghebbende. Want in de procedure voor een winningsvergunning voor GeoMec4P bij de Raad van State liet Hydromec mij al weten dat mijn bezwaren nergens op sloegen. De teneur was een beetje “laat dat oudje maar bazelen”.
We zullen zien.

gaslek en gaslekken

Steunpilaar van de economie?

Dat hoor de laatste tijd veel. “Arbeidsmigranten zijn zo goed voor de Nederlandse economie”. Eerst waren het de glastuinders op Voorne die het van de daken scheeuwden, maar de kreet is nu ook overgenomen door sommige gemeenten op Voorne. Neem Hellevoetsluis. Daar mogen op Kickersbloem 3 twee hotels voor arbeidsmigranten worden gebouwd. Ze zijn zo goed voor de economie. Zo goed dat Hellevoetsluis toestaat dat we ze opsluiten in concentratiekampen bijgenaamd migrantenhotels. Verlaten van god en alle mensen, want je moet van zo’n pijler van de economie natuurlijk geen last hebben. Kort daarvoor was Westvoorne in het nieuws met zo’n zelfde plan voor voor de buurtschap Tinte,. Daar bleken de pijlers van de economie bedden op te kopen van eensgezinswoningen. “Ten koste van onze jongeren”, zo jammerden onze vroede vaderen. Daarbij vergetend dat het dikwijls ging om sociale woningbouw die door de gemeenten zelf te koop was gezet, waarbij de gemeente en passant de overbewoning van de huizen toestond.

De Mus maakt zich ernstig ongerust over wat er met Voorne gaat gebeuren als de drie gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoornesamen gaan als Voorne aan Zee. “Voorne vol glas” vreest Mus. De dan voormalige gemeente Brielle wenst al jaren dat het glasconcentratiegebied in Vierpolders vastgebouwd gaat worden aan het glasintesiveringsgebied in Tinte. Brielle is altijd de grote trekker geweest van de glastuinbouw in dit gebied. De toenmalige wethouder Heyboer was ook voorzitter van de Raad van Bestuur van de RABO bank Zuidhollandse eilanden en ach, dan wast de ene hand de andere en zo werd onze mooie eiland uitgeleverd aan de Westlandse glastuinbouw en heette het in tuinderstaal even Zuidland in navolging van Westland en Oostland ten noorden van Rotterdam. En zo ging ons fraaie eiland naar knoppen.

Wat krijgen wij straks voor bestuurders? Lieden als de Hellevoeter Rien Kap van Inwonersbelang Hellevoetsluis die, zo liet hij in het Algemeen Dagblad weten, migrantenconcentratiekampen zo’n goed idee vindt dat hij het zelf wel had willen verzinnen.
Hoe ziet ons eiland er straks uit? De gemeente Voorne ver van zee vanwege de aanslibbing, een hart van glas en keihard voor de arbeidsmigranten die rond de kassen zullen worden gehuisvest.
Goedkoop voor de Nederlandse economie? Reken er niet op. Goedkoop zal duurkoop blijken te zijn. De import van tijdelijke goedkope arbeid zet de economie juist op achterstand omdat het zoeken naar nieuwe technologie als robotisering op achterstand wordt gezet.

Oogstmus

Hoewel de Mus al bijna 54 jaar in het lieflijke dorpje Tinte woont, had ze nog nooit van de oogstmijt gehoord. En dat terwijl oogsten in haar omgeving toch tot de core-business behoort. De oogstmijt, ook wel genoemd de herfstmijt of de fluweelmijt is dol op oogstresten met een voorkeur voor gemaaid gras en op alles wat zich daarop bevindt, zo ook op de grasveldjes in de Mussentuin. En dat heeft de kleine snuffelneus van het teckeltje mijner kleindochter geweten. Daags na zijn bezoek kreeg hij bultjes op zijn kop en onder zijn kin (heet dat zo bij honden?). Naar een Rotterdamse dierenarts ermee, want die hondjes zijn nog vrij prijzig. Die dacht wel direct aan een insect. Hij trof met behulp van een vergrootglas tussen de zwarte haartjes van het slachtoffer oranje stipjes aan en uit zijn studietijd herinnerde hij zich zoiets als de oogstmijt. Deze kleine oranje uitzuiger had zich met veel kameraden op het hondje genesteld. De dokter had er nog nooit een in levende lijve gezien.

Het schijnt dat de oogstmijt ook van mensen houdt. En toen dacht de Mus meteen aan de afgeloprn zaterdag gehouden rommelmarkt in Tinte. Al die mensen die niets vermoedend hun auto in de grasbermen van de weggetjes parkeerden en ongetwijfeld ook besprongen zijn door mijten. Zal de Westvoornse overheid bang zijn voor besmetting met corona, krijg je de oogstmijt. Dus lieve lezers: mocht u de rommelmarkt hebben bezocht en is uw huid bespikkeld met kleine rode bultjes dan heeft u, behalve oude meuk, ook de oogstmijt mee naar huis genomen. Met een dag of tien transformeert het beestje zich tot een ander schepseltje en heeft u er verder geen last meer van. Toch misschien maar goed stofzuigen in huis.

Hoe het met het hondje en de dierenarts is afgelopen? Drie dure pipetjes met medicijn en nog een ander prijzig artikeltje, plus om de twee dagen in bad met nog een middeltje. Echt ernstig is het dus niet, wel jeukerig.