Stichting carbidschieten

Westvoorne heeft er weer een nieuw stichting bij, de stichting carbidschieten, die als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel in Rotterdam.
Daar moesten de Oudjaars herriemakers kosten voor maken. En u raad het al, BenW gaan die kloothommels subsidiëren met de somma van € 2.325. Wat is het geval? Het carbidschieten moet voor dit jaarlijkse evenement geprofessionaliseerd worden. Mus vraagt zich af wat er te professionaliseren valt. Je doet carbid in een antieke melkbus, gooit er wat water bij, sluit de melkbus met het deksel en na verloop van tijd: pang. Zo’n deksel wilde vroeger nog wel eens tegen een domme boerenkop knallen, soms zelfs met dodelijke afloop. Dat heeft de pret met name in de Overijsselse Achterhoek nooit kunnen drukken. Al is het carbidschieten nu in zoverre geprofessionaliseerd dat het deksel met een touwtje of een kettinkje aan de bus is vastgemaakt om erger te voorkomen. Wel jammer eigenlijk, vinden de boertjes, want een beetje risico moet er toch zijn.

Mus las tot haar verbazing dat in Rockanje het knallen een traditie is geworden en wel al vijftien jaar. Welke binding die traditie eigenlijk met Rockanje heeft mag een raadsel heten. Een volksgebruik is eeuwenoud en geen 15. Het is verbazingwekkend dat de gemeente Westvoorne dit puberaal gedrag van volwassen kerels honoreert. Zelfs gaat meedenken over een andere locatie dan het 1ste Slag, zo dicht bij het Natura 2000 gebied. De Kogeloven, stelde het gemeentebestuur voor. “Nee”, zo klaagden de pummels, “dat suggereert wel een knal maarheeft geen binding met Rockanje”. En ja hoor, het gemeentebestuur gaat weer door de knieën. Voorgesteld wordt toch maar 1ste Slag.”Maar daar schrikken de reeën zo van” krijt het jagersvolk. Volgens mus zal dat dorpsbewoners een zorg zijn, een ree is mooi beest maar het vreet wel onze tuinen kaal. Het wachten in het dorp is dan ook op de bordjes ‘overstekend wild’ in de lanen en dreven.
Waarom zegt het gemeentebestuur eigenlijk niet gewoon “nee” tegen de carbidschieters. Kan de burgemeester hen geen leuk stukje siervuurwerk adviseren? Kun je afschieten op je eigen boerderij en je bent in de wijde omgeving zichtbaar. Volgens mij is dat ook de intrinsieke bedoeling.

Tikkende tijdbom

De Brielse trots aan de Moersaatseweg in Vierpolders is een tikkende tijdbom. Nieuwsmus doelt op de heetwaterfabriek die in de buurt van de druk bereden Rijksstraatweg naar Hellevoetssluis en in de directe nabijheid van de ecologische hoofdstructuur is verrezen ten gerieve van een achttal glastuinders. Vooralsnog hebben de heren weinig plezier van hun investering gehad. ’t Zaakje werkte niet, een tegenvaller. Maar elk nadeel heb se voordeel, om wijlen Johan Cruijff te citeren, de tijdbom is nog niet afgegaan.
Wel een kwestie van tijd, want de installatie wordt gerepareerd zonder het gemakkelijk te constateren gevaar te verhelpen. Wat is het geval? Op ongeveer honderd meter van woningen staat een ontgassingstank op korte afstand van een fakkelinstallatie. In die enkelwandige tank wordt het gas gescheiden van het bremzoute, hete water bestemd voor de kasverwarming van genoemde tuinders. Het is niet ondenkbaar, sterker nog, het is voorzienbaar dat door roestvorming in de ontgassingstank een gat valt waardoor gas in de atmosfeer komt en wel op korte afstand van die fakkel die veiligheidsoverwegingen altijd op de waakvlam staat. De geachte lezer begrijpt waar het heen gaat, dat wordt nog eens knal boem, een stevige explosie waarvan de drukgolf de omliggende glaspaleizen van hun ramen zal ontdoen. Over de gevolgen voor de nabijgelegen 10 woningen en hun bewoners wil Nieuwsmus liever niet nadenken.

Maar, maar, we hebben toch de DCMR met veel ervaring met drukvaten en zo? Afgaande op de Brielse commissievergadering Gondgebied van eind september heeft de DCMR Brielle al is 2012 positief geadviseerd zonder te reppen over het explosiegevaar. Nu dit naar buiten dreigt te komen in de bezwaarprocedure rond de nieuwe Wabovergunning wordt de DCMR nerveus. Hoe valt uit te leggen dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet is geïnformeerd over het explosieve karakter van de Brielse glorie? Dat zullen we pas weten als na de klap de nationale Veiligheidsraad onderzoek heeft gedaan

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de nieuwe Wabo-vergunning al afgegeven. Tot 12 oktober a.s. kunnen belanghebbenden bij EZ nog bezwaren indienen tegen het gevaarlijke bedrijf in hun woonomgeving. Wat EZ met die bezwaren zal doen? EZ heeft het heetwaterproject met miljoenen euro’s gesubsidieerd. EZ zal de binnenkomende bezwaren beoordelen. EZ keurt dus zijn eigen vlees. Lekker betrouwbaar, denk aan Groningen.

GeoMec-4P in Vierpolders. Een bedrijf om trots op te zijn?

“De vluchtdeur op de 1ste etage dient voorzien te zijn van paniekbeslag”. Vraag in het aanvraagformulier: Kan het bedrijf een gevaar vormen voor de omgeving?” Antwoord: Ja. De afstand tot de dichtstbijzijnde burgerwoning is 26 meter. Op zo’n 70 m. afstand van dit huis ligt binnen het bedrijfsterrein een met dranghekken omgeven pompkelder met een bordje met de hoofdletter E en een omgekeerde 3, explosiegevaar. Om welk bedrijf gaat het? Om de heetwaterfabriek aan de Moersaatsenweg te Vierpolders, gemeente Brielle, opgericht ten behoeve van een over het paard getilde bedrijfstak: de glastuinbouw. Het bedrijf struikelt in de korte tijd van zijn bestaan van overlastgevend incident naar incident. Onlangs werd een nieuwe Wabo-vergunning aangevraagd voor onderdelen die de bedrijfsvoering moeten verbeteren. De aanvragers zijn enthousiast, de omgeving is inmiddels sceptisch. In de Brielse gemeenteraad stelt het PvdA-raadslid Yvonne de Groot kritische vragen. Die vragen worden haar niet in dank afgenomen door de zittende coalitie van VVD, CDA en D66. Ze zouden het bedrijf GeoMec-4P maar imagoschade kunnen berokkenen, volgens het raadslid Van der Linden.

Je zal als burger maar in Brielle wonen. Weet je tenminste zeker dat je alleen staat met je klachten over overlast van een industrieel bedrijf. Klagen bij de DCMR vindt het college van BenW maar onzin. “Als je last hebt van de muziek van je buurman ga je toch persoonlijk naar hem toe”. Deze buitengewoon pragmatische opstelling heeft er toe geleid dat de voorlichting en de klachtenafhandeling geschiedt door het glastuinderscollectief 4P.
Ook tijdens de laatste vergadering van de commissie Grondgebied op 20 september kwam de medebeheerder en omgevingsmanager Wim Dingemans aan het woord. Hij ontkende de tegenslagen niet maar alles gebeurde volgens de regels. Hij vond dat de ondernemers in een kwaad daglicht werden gesteld door alle geruchten en aannames die het goede imago van het project beschadigden. Ook nieuwsmus kreeg er indirect van langs: “de toon bevalt ons niet”.

Het raadslid Heijboer sprak van imagoschade voor heel Voorne-Putten en noemde GeoMec-4P het meest gecontroleerde bedrijf van Voorne. Op dat laatste valt wel wat af te dingen. Neem de veiligheid bij voorbeeld. Fatsoenlijke hekwerken om en binnen het terrein ontbreken tot op de dag van vandaag. Ja, het is waar, zoals de heer Dingemans uitnodigend opmerkte, de deur staat altijd open. Maar wie handhaaft er eigenlijk?
Er was Voorne-Putten een schoon bedrijf beloofd, bijna onzichtbaar zelfs, met natuurvriendelijke oevers zelfs. Daar staat nu een fakkelinstallatie te loeien als die in gebruik is. Yvonne de Groot noemt het milieu “het kind van de rekening” en verwijt het gemeentebestuur geen melding te hebben gemaakt van de bedrijfsmatige problemen uit angst voor imagoschade en noemt een leuk plekje langs de Strypse Wetering behoorlijk aangetast. Het vertrouwen van de omwonenden is geschaad.

Brielle is een middeleeuws stadje, het bestuur heeft eeuwen later nog een middeleeuwse mentaliteit. Bij moeilijke zaken: horen, zien en zwijgen.