Arbeidsmigranten ophokken in het buitengebied van Westvoorne? De gemeenteraad heeft nog geen nee gezegd

Arbeidsmigranten ophokken in het buitengebied van Westvoorne? De gemeenteraad heeft nog geen “nee” gezegd.

Dezer dagen keek de Mus weer eens naar een commissievergadering van de commissie Grondgebied. Digitaal met talking heads zodat de onderlinge communicatie miniem bleef. De Mus keek omdat er een onderwerp aan de orde kon komen dat haar zeer bezig houdt, de huisvesting van arbeidsmigranten, door de LTO al opgeschaald tot “onze internationale medewerkers”. Dat er aan de verbetering van huisvesting van die medewerkers wordt gewerkt is hoog tijd. De Tweede Kamer heeft opdracht gegeven aan de de werkgroep Roemers om tot een werkbare oplossing te komen. Eén van de uitkomsten uit het advies dat Roemers c.s. aan de Tweede Kamer mee gaf was “haal de zeggenschap over die huisvesting uit handen van de glastuinders en de aspergetelers”. Dit om de onafhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgevers te verbeteren. Ieder die in de buurt van bijvoorbeeld een kassengebied woont kent de voorbeelden van ontslagen arbeidsmigranten die door hun tijdelijke werkgever uit hun huisvesting worden gezet na ontslag en dikwijls als ontheemden in de berm van de weg zitten te wachten tot het iemand belieft om ze verder te transporteren. Kort na de indiening van het advies Roemers trad het kabinet af en de Kamer besloot het onderwerp controversiëel te verklaren in afwachting van een nieuw kabinet. Dat duurde zo lang dat het kennelijk hete hangijzer uit de politieke belangstelling is verdwenen.

Beschikking of brief

Twee dagen voor Kerst ontving de Mus een brief. De adjunct-gemeentesecretaris- algemeen directeur P. van der Wurff was de afzender. “Ik verklaar het bezwaarschrift ongegrond onder handhaving van de bestreden beschikking”. Hoe nu? Altijd gedacht dat een beschikking op bezwaar ondertekend behoort te worden door de burgemeester en door de gemeentesecretaris, eventueel de adjunct. De gemeentesecretaris gaat over het ambtelijk apparaat. Burgemeester en wethouders vertegenwoordigen de gemeenteraad naar buiten. Maar klaarblijkelijk zijn de verhoudingen op het Westvoornse gemeentehuis veranderd en vertegenwoordigt de adjunct-gemeentesecretaris ook het bestuurlijk gezag. Waar zijn in Westvoorne de burgemeester en de wethouders eigenlijk? Gezellig thuis, of op wintersport? Wie zal het zeggen. Toch eens vragen aan de bestuursrechter of de brief die ik ontving van de adjunct-gemeentesecretaris wel een voor beroep vatbare beschikking is.

Intussen weet de lezer nog steeds niet waar de brief van de Mus over ging. De Mus maakt bezwaar tegen de afgifte van een horecavergunning aan het Verenigingsgebouw Tintestein. De horecavergunning maakt het mogelijk dat in het verenigingsgebouw van 12 uur ‘s middags tot 24 uur ‘s nachts alcoholische dranken mogen worden geschonken en is de sluitingstijd om 2 uur in de nacht. Deze bepalingengelden ook voor het terras van 220 m2. Ook voorziet de horecavergunning in de verkoop van alcoholhoudende dranken in de buurtwinkel, mocht die ooit opengaan. De lezer ziet het beeld al voor zich: de jongeren verzamelen zich op het terras op het achterterrein van de voormalige christelijke school, een achttienjarige jongere vervoegt zich in de buurtwinkel en bestelt een kratje bier en het gezellig samenzijn kan geheel legaal beginnen.
Enig toezicht ontbreekt. Maar een kniesoor die er om maalt.
Nu heeft het feestterrein volgens het omgevingsplan de bestemming “Maatschappelijke doeleinden”. Nu lijkt het de Mus het verspreiden van drank onder de jeugd van Tinte en omstreken niet bepaald een maatschappelijk doel. In tegendeel. Onlangs las ik nog in het AD dat het drank- en drugsgebruik onder de Voornse jeugd niet onderdoet voor het veel genoemde misbruik onder de jongeren van Goeree-Overflakkee. De autoriteiten daar maken zich er zorgen over. In Westvoorne kennelijk niet.

De horecavergunning maakt het ook mogelijk om het verenigingsgebouw af te huren voor bruiloften en partijen. Om het verenigingsgebouw in stand te houden moet de tent wel rendabel worden gemaakt. Uiteraard mogen de huurders hun eigen dranken meenemen. Kan een gezellige boel worden want de sluitingstijd is om 2 uur ‘s nachts.
Tijdens de hoorzitting over de horecavergunning bezworen de gemeente en de penningmeester van Tintestein dat de Mus spoken zag. Ook in het verleden zou geen overlast zijn veroorzaakt door het toenmalige verenigingsgebouw. In de gemeentelijke archieven was daarover niets te vinden.
Niets is minder waar. Ik heb de brief die de omwonenden van Tintestein aan de gemeente stuurden nog in mijn archief. De omwonenden zijn zelfs op gesprek geweest bij het toenmalige bestuur. Stel U voor. Je komt binnen. Achter de tafel een rij uit de kluiten gewassen jonge mannen aangevoerd door de heer Jan Hordijk die ons welkom heette met de woorden: “Wat komen jullie hier eigenlijk doen?”. Ook de huidige penningmeester de heer P. Beukelman was aanwezig. Gelukkig bracht het aanwezige, toenmalige schoolhoofd de bijeenkomst in veiliger vaarwater.
En heeft die bijeenkomst geholpen tegen de overlast? Ja, op zo nu en dan een uitschieter na.
De Mus vindt het beklagenswaardig dat de gemeente willens en wetens aanstuurt op een herhaling van de feiten. Maar ja, wat moet de burger in een gemeente waar sommige ambtenaren de dienst uitmaken. Ze kunnen hun gang gaan. De bestuurders hebben kennelijk weinig meer te vertellen.

Booster

Booster

Geboosterd en wel zit de Mus naast de EHBO op een stoel met het opschrift ”niet gaan zitten” te wachten tot zij weer naar huis mag. Het gewoel overziend mijmertt de Mus: eigenlijk een perfect middel om de besmetting met Omikron flink te laten oplopen. Want locatie afgedankte sporthal De Eendracht in Hellevoetsluis waarvan de ventilatiesysteem vast niet meer up to date is, stoeten mensen die langs elkaar heen lopen door dezelfde in- uitgang. Geen wonder eigenlijk dat het RIVM een soort ramp afkondigt. Allemaal weer in de lock down met als enig divertissement die sporthal dus.
Waar gaan al wachtend je gedachten heen. Naar het laatste oordeel bijvoorbeeld. Poortwachters genoeg, herkenbaar aan een oranje hesje. Rijen loketten waar je je met je bewijzen van goed gedrag moet melden alvorens je de heilige booster in ontvangst mag nemen…. Dan pieker je: hoe zou het eigenlijk gaan in het hiernamaals, als dat al zou bestaan. De oude Petrus die naar overlevering aan de poort staat en je aardse gedragingen weegt. Dat kan die oude man toch niet aan, al die pandemische doden ter wereld er van uitgaand dat er maar één hiernamaals bestaat.
Min of meer zittend in het vagevuur verder mijmerend ziet Mus het voor zich: de enorme hemelse sporthal, met zwarte linten afgezette paden met op de afslagen naar de loketten, hulpengelen in oranje hesjes waar de vleugels uitsteken en dan eindelijk de redding en dan…. U kunt gaan mevrouw. Wat een afgang. Door de poort weer naar buiten. Langs de lange rij wachtenden naar de auto en geboosterd naar huis.