Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw geluid? In ieder geval vier brandnieuwe wethouders

De heersende Partij Westvoorne (PW) en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) zijn bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen door de kiezers aan de kant gezet. De kiezers maakten een nieuwe vijf partijen coalitie mogelijk. VVD, CDA, PvA, D66 en Gemeentebelangen. Al kort na de verkiezingen werd de informateur Wim van Noord van de Partij Westvoorne voor het blok gezet. “We komen er met z’n vijven wel uit” was de mededeling en zo geschiedde.

Merkwaardigerwijs komen alle vier nieuwe wethouders van buiten de gemeente. Ze zijn dus onbesmet met de besluiten die de laatste vier jaar in Westvoorne zijn gevallen. Besluiten van dien aard dat de Mus bij tijd en wijle de wenkbrauwen hoog optrok. Liggen er in Westvoorne lijken in de kast die moeten worden opgeruimd? Het zou de Mus niet verbazen. Meermalen schreef ik al over de vriendjespolitiek van PW en IBW en de schandelijke wijze waarop uitvoering werd gegeven aan de regeling Ruimte voor Ruimte: i.p.v. kassen villa’s kakelbont. Er is met geld gesmeten. En hoewel Westvoorne een rijke gemeente was heeft de provincie Zuid-Holland als financiële toezichthouder voor de tweede keer op rij code oranje afgegeven.
De Mus kan zich voorstellen dat de heer B. van der Meij heeft bedankt voor het raadslidmaatschap. Je zal in de komende jaren maar geconfronteerd worden met de bestuurlijke bokkensprongen die hij heeft gemaakt.

Een van de gevaarlijkste kan de gemeente en zijn inwoners nog lelijk opbreken, te weten het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne. Zowel Westvoorne als Brielle vallen na eigen verzoek aan het ministerie van Economische Zaken onder de Crisis- en Herstelwet, destijds in leven geroepen om grote infra-structurele projecten te kunnen uitvoeren zonder gehinderd te worden door bezwaren van gemeenten en andere belanghebbenden. In het kader daarvan mogen sommige gemeenten, waaronder Westvoorne, een nieuw bestemmingsplan opstellen volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet. Die nieuwe Omgevingswet is er – na veel bezwaren uit het veld – nog lang niet door en wordt op zijn vroegst pas in 2021 verwacht. Niettemin gingen BenW van Westvoorne rustig door op de ingeslagen weg die met name het college ruime bevoegdheden geeft om plannen die eigenlijk in strijd zijn met het bestemmingsplan toch passend te verklaren in het plan.
Hoe dat kan? Niemand die het goed kan uitleggen. Maar het zal ongetwijfeld de rechtsongelijkheid onder de inwoners van de gemeente doen toenemen. Wie een plannetje heeft en genoeg geld om allerlei onderzoeken te laten doen om BenW tevreden te stellen en te laten besluiten dat het na veel wikken en wegen toch past, mag bouwen. Of zoiets. Lust u nog peultjes?

Naar verwachting komt het nieuwe ontwerp-bestemmingplan half juni van dit jaar te visie. Het valt te hopen dat de nieuwe gemeenteraad daar een stokje voor gaat steken. Want wat krijgen we dan? Een bestemmingsplan dat niet aan de voorschriften van de rijksoverheid voldoet om de dood eenvoudige reden dat de oude Wet op de ruimtelijke ordening dan nog van kracht is en niemand weet hoe de nieuwe omgevingswet er uit gaat zien. Ja, de plannen geven veel ruimte aan uitvoerende ambtelijke met in hun verlengde de colleges van benw. Tegen die schimmigheid is in het land veel verzet gerezen.
De Mus is benieuwd wat de Raad van State daarvan gaat vinden.

verkiezingen in Westvoorne: voor de verliezers WP en IBW zijn de druiven zuur. Van 9-6 naar 9-6, maar dan andersom.

Tijdens de laatste raadsvergadering van dinsdag 27 maart vroeg de zittende coalitie hertelling van de stemmen aan omdat een van de zittende raadsleden tijdens de officiële telling op de verkiezingsavond had meegeteld. En dat mag niet. Kennelijk was het zittende raadslid Gelderland zo overtuigd van een klaterende overwinning door zijn zittende WP/IBW-coalitie dat hij niet ter plekke bezwaar maakte. De rest van de geschiedenis kennen de meesten van mijn lezers. De hertelling ging door met de bekende stemverhouding 9-6. Mocht de beoogde nieuwe coalitie toetreden tot de macht dan is de stemverhouding opnieuw 9-6, een vast abonnement dat de stemverhouding in Westvoorne tot in lengte van jaren in zijn greep zal houden. Alleen een gemeentelijke herindeling kan aan deze toestand een einde maken.

De blindheid voor de gevolgen van het eigen PW-beleid verrast de Mus niet. De Partij Westvoorne zou er met gestrekt been in gaan. Er moest een einde komen aan de vele besloten vergaderingen van de gemeenteraad, de vriendjespolitiek moest ophouden en het open polderlandschap moest open blijven. Wat is er van geworden? Alles ging gewoon op dezelfde voet verder. Alleen werden nu anderen getracteerd op bonussen, mits zij handenklappend mee bestuurden of aan de zijlijn stonden. Want dat mankeerde de PW, men kon niet tegen kritiek. Wie dat durfde uiten werd genadeloos afgeserveerd. Dat is hen opgebroken. Over het IBW wil de Mus het niet hebben. Die partij is niet meer dan een stamelende aanhangwagen met profiteurs en een wethouder wier ambtenaren altijd “keihard aan het werk waren”. Gelukkig maar.

Nu kijken of de nieuwe brede coalitie van ontevredenen het gaat houden. Het leek Mus het minst voor de hand liggende samenwerkingsverband met mogelijk 5 wethouders gezien de gretige ijdelheid van de gemiddelde politieke partij: een wethouder leveren, dicht bij het vuur zitten en wat doet de politiek voor mij. De Mus raadt de huidige formateur van de nieuwe coalitie, de heer Mentink van de VVD, dan ook aan, let u vooral op mevrouw Roggeveen van de PvdA. Ze wil dolgraag wethouder worden. Dat levert, als ze het vier jaar volhoudt, een leuk speldegeldje aan pensioen op. Ze lonkte al zo opzichtig naar de WP de laatste tijd.

In mijn vorig stukje noemde Mus het oude Gemeentebelangen een partij met wie je nog eens kon lachen. En zie, Gemeentebelangen als lachende tweede in de nieuwe coalitie. Want al haakt de PvdA af, met 8 tegen 7 kan een coalitie het ook jaren volhouden (qed).
En wat het nieuwe beleid betreft? Dat zal niet veel afwijken van het oude. In het politieke Westvoorne is er niets nieuws onder de zon. En mocht het anders worden. De Mus zal er graag over berichten.

Verkiezingen in Westvoorne, de Partij Westvoorne verliest twee zetels

De Partij Westvoorne had de uitslag van de verkiezingen voor de eigen partij bijna goed voorspeld. Bij het stembureau werden we immers begroet door de WP en met name door de nummers 2 en 3, Bert van der Mey en Emma van Blom. Het zijn er toch nog drie geworden. Jammer.
Qua stemmenaantal is de WP nog steeds de grootste en zal dus het voortouw nemen bij de coalitieonderhandelingen. Als de verhoudingen binnen de IBW (3 zetels) en het aloude Gemeentebelangen Westvoorne (2 zetels) inmiddels zijn opgeklaard, bestaat de mogelijkheid dat Westvoorne de komende 4 jaar volledig door drie plaatselijke partijen kan worden geregeerd. Daarmee zal de roep om nog tot in lengte van jaren een zelfstandige gemeente Westvoorne te blijven, stevig versterken. Maar of dat bij de provinciale overheid een optie is valt te betwijfelen.
Een andere optie is een coalitie van PW, VVD (3 zetels) en IBW, samen 9 zetels. Maar dan zal de VVD zijn voorkeur voor gemeentelijke samenvoeging met Hellevoetsluis even in de ijskast moeten zetten.
In beide gevallen krijgen we dan drie wethouders, want dat is toch wel de natte droom van elke politieke partij: een wethouder leveren.

Zijn er nog andere mogelijkheden? Ja eigenlijk best veel. Gemeentebelangen kan in de eerstgenoemde coalitie ingewisseld worden voor het CDA (2 zetels). VVD + IBW + CDA kan ook. PvdA (1zetel) en D66 (1 zetel) zullen wel buiten de boot blijven vallen. Dat leidt namelijk altijd tot een 4 partijen coalitie met ieder zijn eigen wethouder natuurlijk. En dat wordt onder de huidige omstandigheden toch wat begrotelijk. Rekent u maar na. Bijvoorbeeld de exploitatie van de accomodaties zijnde de 3M’s ( Merel, Meander en Man). De gemeente berekent dat het tekort op de exploitatie van deze drie voorzieningen de komende jaren structureel tussen de 1 en 1.3 miljoen Euro zal bedragen. Daar komt het exploitatietekort van het vierde functionele centrum in Tinte dan nog bovenop.
Ach u moet maar rekenen, de verkiezingen zijn voorbij. De Onroerend Zaak Belasting kan best een paar procent omhoog. De nieuwe verkiezingen zijn pas over 4 jaar. En wie maalt er dan nog om.